Nye bomstasjoner i Oslo
Foto: Statens vegvesen

Bompenger i Oslo og Akershus

Oppsummert

I 2018 passerte over 108 millioner biler bomringen i Oslo og Bærum, det er 4,2 millioner færre enn året før. Samtidig har antallet passeringer med elbil økt med nesten 63 prosent – fra ca. 12 millioner passeringer i 2017 til ca. 19 millioner i 2018.

  • Snikkjører forbi bomringen

    Bilister på Sagene har funnet et hull i den nye bomringen i Maridalsveien ved Ring 2. Sperringen er for smal, slik at noen kjører gjennom via fortauet, skriver Sagene Avis. Sekretariatslederen i Oslopakke 3 sier de skal ta opp saken med Bymiljøetaten.

  • Hindre mer bilforurensning i Oslo

    En undersøkelse gjort på vegne av Klimaetaten i Oslo, viser at 51 prosent av Oslofolk er enige i at trafikken inn til byen bør reguleres etter hvor mye den forurenser, melder Dagsavisen. Klimaetaten mener målingen viser at det er bred støtte for bom.