Blir avvist av drosjer og spisesteder

En av tre blinde og svaksynte har opplevd at de ikke får ta med førerhunden i drosje, og hver femte har blitt nekta å ta med førerhunden inn på restaurant det siste året.

Førerhund

Gry Berg og førerhunden Othilie får problemer på restauranter og i butikker, og kvier seg for å ta drosje fra holdeplasser fordi det så ofte oppstår ubehagelige situasjoner.

Foto: Line Forsmo / NRK

Førerhund

Gry Berg må ofte forklare regelverket til ansatte på kaféer og i drosjer.

Foto: Line Forsmo / NRK

Det koster omtrent 300 000 kroner å trene en hund til å se for et menneske, da er det ikke særlig aktuelt å sette den igjen alene utenfor en restaurant eller en butikk.

Selv om førerhunder både har lov og rett til å bli med eieren inn over alt, forteller mange blinde og svaksynte at de ofte støter på problemer.

– Når jeg kommer inn med førerhunden, kan jeg få beskjed om at jeg ikke får komme inn fordi jeg har med meg hund, sier Gry Berg.

Hun er sterkt svaksynt og avhengig av hjelp fra hunden Othilie for å komme seg rundt i byen. I dag er hun et sted hvor hun aldri har vært før, og da er det ekstra utfordrende.

– Othilie, foran til dør, beordrer hun den svarte labradoren, som ivrig lystrer geleider henne mot inngangen til restauranten.

Må krangle seg inn på spisesteder

Førerhund lysere

Pizzalukten ser ikke ut til å affisere førerhunden som ligger helt stille ved bordet. Det hender at både ansatte og andre gjester klager på hunden.

Foto: Line Forsmo / NRK

I likhet med hver femte blinde eller svaksynte med førerhund, har hun flere ganger opplevd å bli avvist på restauranter.

– Da må jeg begynne å ta en diskusjon med personalet og forklare dem regelverket. Det er også kjedelig for de jeg er sammen med at vi blir stående lenge å diskutere, sier hun.

Hun har med seg et kort der regelverket står beskrevet, da blir ofte sjefen involvert og det oppstår en ubehagelig situasjon, forteller hun oppgitt.

– Det blir litt dårlig stemning, sier Berg.

Drosjene kjører når hun tar i døra

Enda verre er det å ta drosje, forteller Berg som har mange historier om mislykkede forsøk på å komme seg fra A til B.

– En gang jeg kom med bagasje, ville sjåføren legge hunden bak i det tette lille bagasjerommet på bilen. Da jeg ikke ville det, kastet han bagasjen ut av bilen og kjørte av gårde, sier hun.

Det som oftere skjer, er at drosjesjåførene ignorerer svaksynte som prøver å få skyss sammen med førerhunden sin.

– Den vanligste situasjonen er at drosjesjåførene lukker dørene, eller bare kjører når du prøver å åpne bildøra for å komme deg inn i bilen, forteller hun.

En fersk undersøkelse Norges Blindeforbund har gjort, viser at én av tre førerhundbrukere har blitt nekta å ta med hunden i drosje, og hver femte har opplevd å bli avvist av spisesteder og butikker det siste året.

Sjekk den nye filmen hvor Blindeforbundet forestiller seg hvordan det hadde vært om vi bruke andre dyr en hunder som førerdyr:

Tror det skyldes uvitenhet

I Norge er det ikke lov til å ta med hunder, katter eller andre dyr inn i områder der mat blir produsert eller solgt. Forbudet gjelder imidlertid ikke førerhunder, de kan være med på alle steder hvor kunder ellers har adgang.

Martin fester gullapp på døra

Martin J. Reinholtz var raskt ute med å feste den gule lappen på døra til restauranten for å minne både kunder og ansatte på at førerhunder er velkomne der.

Foto: Line Forsmo / NRK

Nå sender Norges Blindeforbund ut tusenvis av gule klistermerker og plakater som butikker og restauranter kan henge opp for å signalisere at alle med førerhund er velkomne.

Gry Berg håper det kan bidra til at det blir enklere å dra steder med sin svarte labrador i framtida.

– Jeg tror det går på uvitenhet og ikke nødvendigvis uvilje, så jeg tror det er kjempeviktig at folk blir opplyst om at førerhunder har rett til å være med inn, sier hun.