Blar opp for nye idrettshaller i Oslo

Byrådet setter av 785 millioner kroner til bygging av nye idrettshaller i Oslo de neste fire åra. – Behovet er langt større, sier Oslo Idrettskrets.

Plasthallen på Mortensrud

Allidrettsgruppa har i ti år håpet å utbedre plasthallen på Mortensrud.

Foto: Edin Babic / NRK

– Vi har mange flott barn som har lyst til å drive med idrett, men forholdene er for dårlig til at det er mulig, sier Britt Elin Næss, styremedlem i Allidrettsgruppa til Klemetsrud IL.

De har de siste ti årene håpet på en ny hall på Mortensrud. Nå kan Næss sitt ønske endelig gå i oppfyllelse.

I budsjettet for 2016, som byrådet legger fram 23. september, kommer det friske midler til nye idrettsanlegg i hovedstaden.

Britt Elin Næss, styremedlem Allidrettsgruppa

Britt Elin Næss, styremedlem Allidrettsgruppa

Foto: Edin Babic / NRK

– Jeg blir utrolig glad, men jeg håper de vil bruke pengene med det samme, og ikke vente ti nye år, sier Næss.

Ny-tildelingene er totalt på 785 millioner kroner, og pengene skal gå til Mortensrud idrettshall, Lambertseter idrettshall, og et nytt Jordal Amfi. Pengene gis for perioden 2016–2019.

Guri Melbye vil ha skiltmyndighet

– De nye tildelingene sørger for at idrettstilbudet i Oslo blir bedre, sier byråd Guri Melby (V).

Foto: Hanne Roald / NRK

– For oss er det viktig å ha et bredt og mangfoldig idrettstilbud i Oslo, og vi har et etterslep på bygging av idrettshaller. Så det er viktig å få opp tempoet på dette. Det har vi gjort i de fire årene som er gått, og det ønsker vi å fortsette med de neste fire årene, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

Hun viser til at byrådet i fjor ga nesten en milliard kroner til idrettsinvesteringer for 2015-2018, og at de nye tildelingene kommer på toppen av dette.

– Ikke nok

Leder av Oslo Idrettskrets, Norvald Mo, er ikke imponert:

– Hvis dette er totalbeløpet for det som skal settes av til anleggsinvesteringer til neste år og åra framover, så er det altfor lite. Men det er bra at byrådet vil gi penger til disse anleggene.

Oslo Idrettskrets har i sitt innspill til budsjettet for 2016 oppfordret byrådet til å bruke drøyt 800 millioner kroner på idrettsinvesteringer. Byrådet vil med andre ord gi omtrent like mye over fire år, som idrettskretsen mener er nødvendig kun for 2016.

Norvald Mo

– Satsingen på nye idrettsanlegg er bra, men ikke tilstrekkelig, sier Norvald Mo, leder for Oslo Idrettskrets.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– 800 millioner neste år er helt nødvendig for å holde tritt med befolkningsveksten og redusere etterslepet på idrettsanlegg. Behovet er langt større enn det byrådet har lagt opp til, sier Norvald Mo, og føyer til:

– Nå vet jo ikke jeg om dette er det som samlet settes av til anleggsinvesteringer neste år, jeg håper inderlig de har med flere anlegg.

Byggestart for flere prosjekter

Byggestart for Lambertseter idrettshall blir i 2016. I tillegg blir det byggestart neste år for fjorårets idrettsinvesteringer: Åsland skytebane, ishall og idrettshall på Frogner og Voldsløkka skatehall.

Dessuten vil arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner og investeringer i nærmiljøtiltak fortsette.