NRK Meny
Normal

Bilistene betaler for T-banen

Merinntektene fra nye og høyere takster i bomringen rundt Oslo vil for det meste gå til å styrke T-banen i Oslo og bussruter i Akershus, og til å bygge nye bomstasjoner.

T-banestasjon
Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett allerede begynt å bruke av bompengene som ruller inn i Oslopakke 3 fra 1. juli.

Ingen penger til dobbeltspor

Det mange vil savne mest på det reviderte samferdselsbudsjettet er signaler om nytt dobbeltsport mellom Oslo og Ski som har vært planlagt i snart 20 år. Det finner vi ikke.

Det jobbes hardt for å få dobbeltsporet inn i nasjonal transportplan til høsten. Først da er det håp om å få vite hva som vil skje.

I mellomtiden har departementet bompenger fra trafikantene til bruk. T- banen skal styrkes, likeså bussrutene i Akershus etter lokale prioriteringer for 85 millioner kroner i år.

60 millioner til T-banen

Trafikkselskapet Ruter skal bruke pengene. En sum på 60 millioner kroner er satt av til investeringer på T-banen i Oslo, men 150 millioner av de 310 millioner bompengekronene skal brukes til å bygge om og bygge nye bomstasjoner for det nye systemet i Oslopakke 3.

Den planlagte fordobling av rutetilbudet på Grorudbanen og Furusetbanen i Oslo krever nye vogsnsett som må bestilles i år, men krever ikke bompenger i år. Samferdselsdepartementet varsler at det vil komme tilbake til finansieringen av de nye vognene til tiltaksplanen for Oslopakke 3 blir lagt fra til høsten.