NRK Meny
Normal

Bever i Østmarka blir ulvemat

Etter at ulven gjorde sitt inntog i Østmarka er det blitt merkbart færre bevere. Gnagerne er blitt snacks for «gråbein», og både Ski og Oslo kommuner har avlyst jakta.

Bever

MAT FOR ULVEN: Flere bevere i Østmarka kan ha blitt spist av ulv de siste par årene, og bestanden har krympet.

Foto: Arve Henriksen / NRK

Skogbestyrer Reidar Haugen i Ski kommune

TOMT I SKI: Skogbestyrer Reidar Haugen i Ski sier det er tomt for bever i ulveområdet.

Foto: Mai Haugen

Rådyr og elg er den viktigste maten for ulv, men den går ikke av veien for å spe på med annen fristende kost.

Beverbestanden i Østmarka har fått merke at ulven flyttet inn i området for to-tre år siden. Minst 5 av ca. 20 registrerte beverfamilier blitt borte på Oslo kommunes grunn, som utgjør rundt en tredel av Østmarka.

– Flere beverhytter står nå tomme i Elvågavassdraget, i Børtervann og Rausjøvassdraget, sier Øystein Kolseth, oppsynsleder for Østmarka i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Det samme forteller Reidar Haugen, skogbestyrer i Ski kommune.

– I vår del av Østmarka er det blitt så godt som tomt for bever etter at ulven kom.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Møtte på Ulven i Østmarka

PÅ JAKT ETTER MAT: I mars i fjor tok hobbyfotograf Ivar Knai dette bildet av en av ulvene i Østmarka. Ekspertene mente dette trolig var alfatispa i østmarkflokken.

Foto: Ivar Johannes Knai

Møkk og spor

Observasjonene underbygges av funn av rester av bever i ulvemøkk, færre spor av bever på snø og is og ingen aktivitet ved beverhyttene.

Når siste rest av vinterens is har forsvunnet, blir det klart om enda flere beverhytter står tomme.

– Men kan ikke beveren bare dykke under vann når ulven kommer?

– Det kan den nok, men ulven er rask og smart, sier Kolseth.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Øystein Kolseth i bymiljøetaten

BEVERSTED: På badeplassen Bråten ved Nøklevann har en bever gnagd på et stort tre. Øystein Kolseth i bymiljøetaten sier at det er sett ulvespor på isen på Nøklevann i vinter, men antar at det er for mange mennesker der slik at ulven ikke stopper for å jakte på bever.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Jakta er avlyst

Oslo kommune tar i bruk flere virkemidler for å ha bedre kontroll over beverbestanden. Blant annet er all beverjakt innstilt i ulveområdet.

– Vi har avlyst all jakt inntil vi får bedre oversikt, sier Kolseth, og det samme gjelder i Ski.

– Jeger- og fiskerforeningen, som har jaktrett på bever, har avstått fra all jakt i området. I resten av Ski er det normal beverstamme og en viss jakt, sier Reidar Haugen.

Livskraftig stamme

Beveren blir ofte sett på som en ugagnskråke fordi den feller trær og lager hytter som medfører oppdemming og oversvømmelser. Derfor blir bestanden regulert via jaktkvoter - men dét trengs altså ikke i ulveområdet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Beverhytte

BEVERHYTTE: Bevere bor i slike hytter som ligger ut i vannet. Nå er flere av beverhyttene i Østmarka tomme.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Tidligere hadde ikke beveren noen naturlige fiender, men det har den fått nå i form av ulven som holder beverstammen i sjakk, forklarer Haugen.

– Er du bekymret for beverbestanden?

– Nei, det er jeg egentlig ikke, for den er veldig livskraftig utenfor ulveområdet. Beverstammen har utviklet seg fra to par som ble satt ut i Østmarka i 1975, forteller Reidar Haugen.

I tillegg til jaktstopp vurderer Oslo kommune om det skal hugges gran langs vann og vassdrag for å få mer løvskog i vannkanten. Dette er bevermat, og jo nærmere hytta maten er, jo mindre er faren for ulveangrep. Mer løvskog langs vannet vil også være gunstig for fisk og mange insektarter, mener kommunen.


Se «Ut i naturens» dokumentar om ulvene i Østmarka