NRK Meny

Bes være forsiktige på jobb

Politidirektoratet har bedt politifolk om å vise ekstra årvåkenhet når de er på jobb som følge av PSTs nye trusselvurdering. Politimestere er blitt bedt om å gå gjennom og eventuelt justere sikkerhetsrutiner.