Ber om å bli løslatt

Den terrorsiktede Arfan Q. Bhatti ønsker å bli løslatt fra varetekt mot meldeplikt to ganger i uka. Politiet ber om at han blir fengslet i åtte nye uker.

Les også: - PST fusker med terrorbevis

Hvis han får forlenget varetekt, kommer han til å ha sittet fengslet i over ett år uten at saken har vært oppe for domstolen.

På den annen side ønsker Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i første omgang at han skal sitte i varetekt i åtte uker til, under brev- og besøkskontroll, men i realiteten til saken kommer opp for retten.

Det kan ta flere måneder.

Nye beviser underveis

Arfan Bhatti

Arfan Bhatti

Foto: ho / SCANPIX

Det er en komplisert sak, der det har dukket opp nye forhold underveis, som vi har måttet etterforsket. Det har medført at varetektsperioden har trukket ut, sier politiadvokat Eivind Vigeland i PST til NTB.

Også etter at etterforskningsmaterialet og politiets innstilling om tiltale ble oversendt statsadvokat Katharina Rise i mai, har hun fått nye beviser i saken, ifølge Vigeland.

At statsadvokaten har vurdert hovedbevisene slik vi har gjort, viser at vi åpenbart ikke er på villspor, sier Vigeland.

Kritiserer tidsbruken

Forsvareren til Bhatti, advokat Arild Holden, er sterkt kritisk til det lange tidsforløpet i terrorsaken. Etter at Bhatti ble fengslet første gang for elleve måneder siden, har påtalespørsmålet vært uavklart. Når det nå er tatt ut tiltale, frykter Holden at det vil ta ytterligere måneder før saken kommer opp for retten.

Bare det at det har tatt fire måneder for statsadvokaten å taden påtalemessige avgjørelsen, tilsier at det har vært mange bevismessige huller, sier Holden til NTB.

Krever innsyn

Bhatti krever nå innsyn i dokumenter, etterforskningsmateriale og råmateriale fra etterforskningen som hittil ikke er gitt forsvaret. Holden mener PST har brukt mye krefter på å fremstille Bhatti som en skruppelløs terrorist med internasjonale forbindelser.

Men resultatløs etterforskning blant annet i Europa og USA viser det motsatte. Vi mener dette er et viktig bevis i seg selv, og at det vil skape et formildende bilde av Bhatti, sier han.

Fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett er ventet mandag ettermiddag.