NRK Meny
Normal

Ber om 10 milliarder til et felles IKT-system

De fire borgerlige partiene vil ha et felles datasystem for alle sykehusene i landet.

Oposisjonspartiene la fram forslag for å bedre situasjonen ved OUS

Lederne for opposisjonspartiene på Stortinget mener regjeringen har mistet grepet om omstillingen ved Oslo universitetssykehus. Fra venstre: Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: NRK

På en felles pressekonferanse foreslo de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre å bruke 10 milliarder kroner for å få hele helsetjenesten over på en felles dataplattform.

Det er ett av fire tiltak partiene la frem for Stortinget, for å bedre situasjonen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Vi mener situasjonen ved Oslo-sykehusene er kritisk og helt ute av kontroll, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Ulik virkelighetsoppfatning

Partiene mener regjeringen har mistet grepet om situasjonen ved OUS.

Helseforetaket er midt i den største omstillingsprosessen i det norske helsevesenet, som berører ansatte og pasienter.

I juni i år gikk sykehusdirektør Siri Hatlen av fordi hun og styreledelsen i OUS ikke kunne bli enige om en fremdriftsplan for sykehuset.

– Siri Hatlen sa at hun ikke kunne ta ansvaret for dette, og da burde regjeringen ha forstått alvoret, sier Knut Arild Hareide (KrF).

Felles datasystem

Ifølge partilederne er manglede infrastruktur, som et felles IKT-system, en viktig del av problemet.

Gjennom en statlig finansieringsordning vil de etablere et felles datasystem over en periode på fem år.

Beløpet skal gis i form av en rentekompensasjonsordning som ligner på den kommunene får for skolebygg, og som et rentefritt og avdragsfritt lån de første fem årene, og deretter med avdrag som først løper når en får positive effekter av investeringene.

Vil ha time-out

Partiene vil også ha en utvidet risikoanalyse for omstillingsprosessen, der også ansatte blir tatt med på råd i større grad.

– Vi trenger en risikoanalyse, slik at vi vet hvor hullene er og kan sørge for at pasientene ikke taper på dette, sier Erna Solberg (H).

Både tillitsvalgte og pasientorganisasjoner har utrykt bekymring over arbeidssituasjonen og mener at pasientene vil lide under omstillingen.

– Det viktigste med dette er å få en time-out for å få en grundig analyse av forholdene i denne prosessen, sier Siv Jensen.