NRK Meny
Normal

Benker, kunstverk og vannspeil kan bli Stortingets sikkerhetstiltak mot terror

I en rapport laget på oppdrag for Stortinget, lanseres fire forslag til hvordan området kan sikres bedre i framtiden.

Blomster som sikring ved Stortinget

SIKRET MED BLOMSTER: Langs Stortingets fasader mot Akersgata og Karl Johans gate er det satt opp midlertidige barrierer i form av blomsterpotter.

Foto: Nina Eriksen / NRK

Stortinget og Oslo kommune samarbeider for å finne utendørs tiltak for sikring av Stortinget, og har nå kommet med en mulighetsstudie som foreslår flere sikringstiltak i området. (Se faktaboks)

Det er vår klare overbevisning at en sikring av stortingsområdet vil kunne tilføre en rekke kvaliteter utover det sikkerhetsmessige: det være estetisk, historisk, trafikalt, bylivsmessig og klimatilpassingsmessig.

Fra mulighetsstudien

Det foreslås blant annet at flere av gatene rundt nasjonalforsamlingen stenges helt eller delvis, og at bruk av kunst i utformingen skal sikre et levende bymiljø i området. Formålet er at økt sikkerhet rundt Stortinget skal kombineres med gode bymiljøtiltak som skaper levende byliv rundt Norges demokratiske hjerte.

– Det handler om å finne den rette balansen mellom sikkerhet for Stortinget, byliv og næringsliv, sier leder for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommunene, Ellen de Vibe, som har ledet arbeidet med rapporten.

oslo kommune i høring om 22. juli

Her er Ellen de Vibe (nummer to f.v.) sammen med blant annet byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland under en høring i forbindelse med arbeidet med evaluering etter 22. juli.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Kan bli en vinn-vinn-situasjon

I rapporten foreslås det blant annet at benker, treformasjoner, vannspeil og små vollgraver skal sørge for at biler ikke kommer nær stortingsbygget.

– Det kan bli en vinn-vinn-situasjon om vi får til for eksempel en utvidelse av gågatesystemet og at gatemøbler kan gi oss hyggelige steder for folk å oppholde seg. At mennesker er i et byrom gir i seg selv økt tilstedeværelse og sikkerhet. Dette kan også gi en gevinst for byen, sier de Vibe.

På Stortinget er de opptatt av å få kjøretøy unna bygget, men kan ikke per nå si hvor stort område de ønsker sperret.

– Vi ønsker ikke at Stortinget skal framstå som en festning. Det er viktig for oss å finne gode løsninger for omgivelsene samtidig som vi får sikret Stortinget godt nok, sier avdelingssjef for eiendom og sikkerhet på Stortinget, Terje Olsen.

Stortinget er Norges demokratiske midtpunkt
og et symbolbyggeri for det åpne og frie Norge.
Området rundt Stortinget må derfor på én gang
være sikret og åpent – trygt og fritt.

Fra mulighetsstudien

Stengte gater og holdeplasser for varelevering

I alternativet som går lengst foreslås både stenging av flere gater rundt Stortinget og egne holdeplasser for varelevering i området, slik at sikkerhetstiltakene legges i utkanten av et stort område.

Flere er kritiske. Jon Anders Henriksen, direktør for næringspolitikk i Oslo Handelsstands Forening, mener rapporten ikke tar hensyn til verken vareleveranser eller butikkenes behov.

– Når det gjelder varelevering og arbeidet rundt kommersiell aktivitet som bringer liv i gatene, svarer ikke studien på det. Det tror jeg både kommunen og Stortinget ser. Den biten må jobbes mer med i tiden framover, sier Henriksen.

Nå skal administrasjonen til Stortinget se på rapporten før den går videre til presidentskapet.

Fra Mulighetsstudien

FORSLAG: Rapporten viser flere ulike muligheter for terrorsikring av Stortinget, blant annet gjennom vann og sitteplasser.

Foto: Illustrasjon: SLA/COWI