NRK Meny
Normal

Bekrefter slamdumping

En fersk rapport viser at forurenset masse og stein har blitt sendt rett ut i vannet.

Mudderlekter åpner bunnen og slipper ut giftslam

En mudderlekter åpner bunnen og slipper ut giftslam.

Foto: Privat

En ferst Veritas-rapport viser at omtrent 1200 kubikkmeter med forurenset masse og stein har blitt sendt rett ut i vannet i Oslofjorden.

18 tilfeller av dumping

Massen skulle egentlig ha blitt sendt ned i dypvannsdeponiet, men ifølge rapporten har det ved tre tilfeller blitt dumpet slam og ved 15 tilfeller blitt dumpet stein og restmasser ureglementært.

Massene som ble dumpet på ureglementært vis utgjør 0,4 prosent av all nedført masse i perioden.

Dumpingen rett ut i fjorden skjedde hovedsaklig i perioden februar til september 2007.

Veritas-granskningen viser også at det i samme periode har vært tømt 2-9 kubikkmeter septik i sjøen.

Mangelfull etterlevelse

Mudderpram i Oslofjorden
Foto: Rusten, Ole Berg / SCANPIX

Rapporten viser at Secoras rutiner, prosedyrer og kvalitetsystemer tilfredsstiller kravene i offentlige regelverk, tillatelsen fra Statens Forurensningstilsyn og avtalen med Oslo Havn, men at etterlevelsen av disse har vært mangelfull på enkelte områder.  

- Det er alvorlig og helt uakseptabelt at det har forekommet tilfeller av ureglementer dumping av forurensede sedimenter, stein og restmasser fra overflaten. Dette har ikke vært i henhold til tillatelsen og de rutiner og arbeidsprosedyrer som gjelder for prosjektet, sier prosjektleder Torild Jørgensen i prosjekt ”Ren Oslofjord”.

- Beklager

Ole Johnny Johansen, Secora
Foto: Privat

Mudringsselskapet Secora beklager det som har skjedd.

- Dette er definitivt beklagelig. Det skulle aldri funnet sted, sier administrerende direktør Ole-Johnny Johansen.

Det er dette statseide selskapet som graver opp giftslammet i havnebassenget, frakter det til Malmøykalven på lektere og slipper det ned i dypvannsdeponiet. Ifølge tillatelsen skal slammet pumpes ned i dypet gjennom et rør, men ved en rekke anledninger har kvikksølv, bly, kadmium, PCB og tjærestoffer i stedet gått rett i overflatevannet.

Det er snakk om fem ansatte i Secora som har dumpet ulovlig.

- I denne saken ønsker ikke vi å diskutere offentlig hva som skjer med de som har vært involvert. Men det er klart at en slik hendelse vil ikke gå upåaktet hen og vil få konsekvenser for dem som har vært med på det, sier Johansen.

Trygge på at det ikke vil skje igjen

Etter at det kom frem påstander i media i september om ureglementer dumping, satte Secora i gang den eksterne granskningen fra Veritas samt at de satte i gang tiltak for å hindre at slike ting skjer i fremtiden.

De har blant annet intensivert opplæringen av mannskap og oppfølgingen av sine internkontrollrutiner.

- Oslo Havn er tilfreds med Secoras raske respons på de fremsatte påstandene, og de tiltak som Secora har iverksatt for å forhindre slike hendelser i fremtiden. Det som har skjedd skulle aldri ha skjedd, men Secoras respons på hendelsene og de tiltak som umiddelbart ble iverksatt har sørget for at vi er trygge på det ikke vil forekomme nye tilfeller av ureglementer dumping i fremtiden, sier Jørgensen.

Ingen alvorlige miljøkonsekvenser

Giftdeponering ved Malmøykalven
Foto: Åsmund Haslie/NRK

Både Oslo Havn og NIVA hevder at dette ikke har fått alvorlige miljøkonsekvenser.

- Vi ser ingen alvorlige konsekvenser. Men utslippene skulle vært null, forklarer Morten Schaanning ved NIVA, som viser til prøver av blåskjell som ikke er forurenset.

Men utslippene har likevel ført til problemer.

- Vi har tatt fatt i de 1200 kubikkmeterne som Veritas har beregnet. 32 av disse kan ha spredd seg utenfor Bekkelagsbassenget, sier forsker Morten Schaanning i Norsk Institutt for Vannforskning.

- Hvor alvorlig er det?

- Det er et problem. Vi ønsker ikke spredning utenfor Bekkelagsbassenget. Vi hadde forutsatt at det skulle være null, men istedenfor får vi en belastning på miljøbudsjettet til hele deponiet. Vi er fortsatt godt innenfor utslippstillatelsen, men problemet kan komme mot slutten av deponeringen, sier Schaanning.

- Ikke behov for utvidet miljøbudsjett

- Slik vi vurderer det er miljøkonsekvensen såpass liten at vi per dags dato ikke ser noe behov for å utvide miljøbudsjettet som ligger til grunn for SFT sin tillatelse for etablering av dypvannsdeponiet, sier Jørgensen i Oslo Havn.

Veritas har intervjuet et 20-talls Secora-ansatte og gått gjennom logger, måleresultater og annen dokumentasjon. Granskningen avdekker at 750 kubikkmeter forurenset masse beviselig er dumpet ulovlig, sannsynligvis 1200 kubikkmeter.

- Foruroligende

Frank Hugo Storelv og Knut Hallan
Foto: Ingrid Stolpestad / NRK

Knut Hallan i Folkeaksjonen mot giftdumping var tilstede på pressekonferansen. Han er glad for å få bekreftet det han mener å ha visst i halvannet år.

- Det som foruroliger meg og folk flest er at vi har blitt fortalt at målerne rundt deponiet ikke har vist noe galt og at alt har gått på skinner, sier Hallan.

- Hvor mye mer er de det har gjort som vi ikke vet om? spør Hallan.

- Hva synes du om at Secora får lov til å fortsette?

- Dette er noe som kommunen, Oslo Havn og SFT vil gjennomføre for enhver pris. Det er masse prestisje inne i bildet, og alle beskytter seg selv, sier Hallan. 

Les mer: Veritas gransker giftslamskandale

Les mer: - Ga ordre om dumping