NRK Meny
Normal

Barnehageåpning i det blå

Det er foreløpig helt uvisst når de stengte barnehagene i Oslo kan åpne igjen.

Tonsenjordet/ Refstad barnehage
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Plan- og bygningsetaten har i dag gitt formelt pålegg om at alle brakkebarnehager levert av firmaet Uniteam må holde stengt inntil eventuelle feil er reparert. Det sier direktør for plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

- Hvis undersøkelsene viser at det er tekniske mangler for eksempel i underlag eller fundamentering må dette utbedres før barnehagen kan åpnes igjen, sier de Vibe.

Fundamentet kollapset

Det var søndag fundamentet sviktet og Tonsenjordet/Refstad barnehage kollapset.

I ettertid er det funnet feil i fundamentene under flere av brakkehagebarnehagene som firmaet Uniteam har bygd.

Barnehagene er kun byggemeldt og ikke vært gjennom en vanlig byggesaksbehandling. Det betyr at ansvaret for å sjekke at de blir bygd etter forskriftene ene og alene er Omsorgsbyggs, sier Ellen de Vibe.

- Midlertidige konstruksjoner og bygninger behandles som byggemelding etter plan og bygningsloven, og da er det tilsynshaver som er ansvarlig.

Avventer Omsorgsbyggs rapport

Direktøren for plan- og bygningsetaten vil ikke gå nærmere inn på om Omsorgsbygg burde ha sett at fundamenteringen på de midlertidige barnehagene var for dårlig før de ble åpnet.

- Det eneste man kan si er at utførelsen på denne barnehagen som har sklidd er for dårlig, sier de Vibe.

Men det er jo feil også på de andre barnehagene?

Ja, men nå vil vi avvente Omsorgsbyggs rapporter før vi tar stilling til det.