Avviser gift på avveie

Oslo Havn avviser påstanden om at 90.000 kubikkmeter slam er på avveie fra dypvannsdeponiet ved Malmøkalven.  

Torild Jørgensen, Arne Pettersen og Peter N. Myhre.
Foto: Olav Juven

På en pressekonferanse som startet nå klokken 11 presenterer havnevesenet undersøkelser gjort av blant annet Norges geotekniske institutt og Norsk institutt for vannforskning.

- Så mye kan ikke ha forsvunnet

I forrige uke gikk dumpingmotstanderne ut og hevdet at opptil 90.000 kubikkmeter forurenset slam har forsvunnet fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

Det er en ny analyse gjort for Innbyggerinitiativet, basert på tall fra mudringsselskapet Secora, som viser dette.

Dumpingmotstanderne mener ekkoloddundersøkelser viser at slammet som pumpes ned ved Malmøykalven ikke blir liggende på bunnen.

Oslo havn mener at ekkoloddundersøkelser ikke er nøyaktige nok. Og sier at deres egne undersøkelser viser at så mye av det deponerte slammet ikke kan ha forsvunnet

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

Foto: Ekkoloddkart: Secora

- 123 gram PCB hver dag

Ifølge Innbyggerinitiativet betyr det at 123 gram av den farlige miljøgiften PCB, har sluppet ut hver eneste dag.

123 gram PCB tilsvarer det Oslo Havn har fått tillatelse til å slippe ut i løpet av hele prosjektet.

Secora har tidligere ikke villet frigi ekkoloddataene, men etter en klage fra Norsk Presseforbund valgte Secora i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet å frigi dataene i september.

Innbygger initiativet krevde i forrige uke at prosjektet bude stoppes umiddelbart.

Mudderlekter åpner bunnen og slipper ut giftslam
Foto: Privat