Avlyser innsamling til seksualkampanje

Elevene ved katolske St. Sunniva skole i Oslo får likevel ikke være med på årets Operasjon Dagsverk, som går til arbeid for seksuelle rettigheter i Latin-Amerika. – For sent å trekke seg nå, mener FAU-lederen.

Biskop Bernt Eidsvig deltar på offisiell åpning av den rehabiliterte katolske skolen St. Sunniva

SA NEI: Flertallet i styret på St. Sunniva skole vil ikke at elevene skal samle inn penger til årets Operasjon Dagsverk-formål. Skolen eies av det katolske bispedømmet, som har tre av fem plasser i skolens styre. Her er biskop Bernt Eidsvig under åpningen av St. Sunniva da den var nyrehabilitert i 2013.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Privatskolen eies av Oslo katolske bispedømme, som har tre av fem plasser i skolens styre, og før sommeren vedtok skolen at de skulle delta på årets Operasjon Dagsverk, som går til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina.

Operasjon Dagsverk går av stabelen 29. oktober, men denne uka har elevene ved St. Sunniva fått beskjed om at de likevel ikke skal være med og samle inn penger til aksjonen, skriver Dagbladet.

Bjørn O. Øiulfstad

– Årets Operasjon Dagsverk er ikke forenlig med våre grunnholdninger, sier Bjørn O. Øiulfstad, styreleder for St. Sunniva skole.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

St. Sunniva eies av Oslo katolske bispedømme. Nå har styret ved skolen besluttet at elevene i stedet skal samle inn penger til den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas.

– Passer ikke verdigrunnlaget

Rektor ved St. Sunniva, Helene Hatle, ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagbladet, men henviser til skolens styreleder, Bjørn O. Øiulfstad.

– Vi sier nei fordi vi har lest det heftet som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet, og det som er fokus i heftet, føler vi at ikke er forenlig med det som er en katolsk skoles grunnholdninger, sier Øiulfstad til NRK.

– Heftet fokuserer veldig mye på fri seksualitet, og at du eier din egen kropp. Vi føler at en skole med elever helt ned i 13-årsalderen som skal ut og lese om dette budskapet her – det passer ikke inn med det som er verdigrunnlaget hos oss, sier Øiulfstad.

Blant temaene ungdom i Peru, Chile og Argentina skal få informasjon fra Amnesty om er kjønnssykdommer, uønsket graviditet, prevensjon, abort og rett til egen kropp.

FAU: – For dumt å trekke seg så sent

Ifølge Dagbladet er avgjørelsen om å trekke seg fra OD i strid med ønskene til elevrådet, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og en lærerrepresentant.

Det bekrefter skolens FAU-leder, som selv sitter i skolestyret, til NRK.

– Det blir for dumt å trekke seg rett før OD skal gjennomføres, jeg synes det skjer altfor sent. Skolen har kjørt et opplegg knyttet til OD og har gjort seg nesten helt ferdig. Så kommer man til siste dagen, og så trekker man seg, sier FAU-leder Helge Olav Helgesen til NRK.

Operasjon Dagsverk presenteres som «en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom».

Er det da riktig at det er skolens styre som bestemmer at elevene må droppe årets OD?

– St. Sunniva er jo en katolsk skole, og det er noe man må ta innover seg. Når elevene skal bruke skolens tid på et prosjekt, tenker jeg at man kan ta en diskusjon på om det er greit å bruke skoletiden på det. Det var noen innsigelser allerede før sommeren, men da ble man enige om et kompromiss hvor prestene skulle gå rundt i klasserommene og snakke om Den katolske kirkes syn på for eksempel abort og prevensjon. Derfor synes jeg skolen havner i en dum situasjon når man vedtar å trekke seg så sent som nå, sier Helgesen.

Fikk med lapp til arbeidsgiverne

Ifølge FAU-lederen har alle elevene nå fått med seg to lapper hjem: Den ene var til foreldrene, hvor de ble forklart situasjonen.

Den andre lappen kan elevene som allerede har skaffet seg en arbeidsgiver til OD, levere til arbeidsgiveren, slik at vedkommende kan vurdere om han eller hun vil gi penger til Caritas eller ikke.

Flere elever har reagert på skolestyrets beslutning.

Hanna Hågensen Aasen

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på kampanjen fra elevene ved St. Sunniva, sier Hanna Hågensen Aasen i ODs hovedkomité.

Foto: Operasjon Dagsverk

Avgjørelsen blir tatt uten at elever, lærere eller foreldre er med å bestemme, og dette til tross for at elevene har skaffet seg jobber over hele byen på de premissene at pengene går til Amnesty, sier elev Gina Gylver.

Leder Hanna Hågensen Aasen i ODs hovedkomite omtaler saken som uheldig.

– OD er frivillig, og vi mener elevene burde fått ta stilling til dette selv, sier Aasen.