Asfaltverket blir på Ormsund

Plan- og bygningsetaten ser bort fra de mange klagene og opprettholder vedtaket om midlertidig asfaltverk på Ormsundkaia. Det skriver Nordstrands Blad. Motstanden mot asfaltverket har vært stor. Klagene går blant annet ut på manglende nabovarsling, at tiltaket er i strid med gjeldende plan og at det medfører uheldige helsemessige ulemeper for naboene.