NRK Meny
Normal

Arbeidsinnvandrere sliter

Siden i fjor har det blitt over 20 prosent flere arbeidsledige i tre av Oslos bydeler. Og det er arbeidsinnvandrerne som sliter mest.

Kø med arbeidsledige i Madrid

Arbeidsledighetskøene rundt om i Europa er lange, som her i Madrid. Mange kommer derfor til Norge for å finne jobb. Men også her må mange stå ledighetskø.

Foto: ANDREA COMAS / Reuters

– Det er flere jobber i Oslo enn i fjor på denne tiden, likevel er det flere ledige, på grunn av arbeidsinnvandringen.

Det forteller Hege Farnes Hildrum som er fylkesdirektør i NAV Oslo.

2863 personer fra OECD-land var helt arbeidsledige ved utgangen av januar. Det er en økning på 23,7 prosent fra januar i fjor.

De siste årene har det kommet rekordmange arbeidsinnvandrere til Norge.

Har det blitt vanskeligere å komme til Norge å finne jobb?

– Ja, det tror jeg man kan si.

Ille flere steder i byen

Høyest er ledigheten i bydel Grorud der 5,7 prosent ikke har jobb. Her øker også arbeidsledigheten med 25 prosent. Økningen er på 23 prosent i Vestre Aker og 20 prosent i bydel Grünerløkka

 Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo

Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Foto: nyebilder.no / nyebilder.no

– Det vi ser er at ledigheten øker mest på folk som er født i OECD-land, folk som jobber i bygg- og anleggsbransjen, IKT, kontor og salg. Det er grunn til å tro at de bydelene som har bosatt mange slike, har høyere økning

Ligger over snittet

De ferske arbeidsledighetstallene for januar viser at Oslo både har høyere ledighet og høyere vekst i ledigheten i forhold til landsgjennomsnittet.

For Oslo øker arbeidsledigheten med 14 prosent, snittet for landet er på 12 prosent.

– Vi har en litt høyere økning i Oslo enn resten av landet, men ser den samme tendensen, sier Hildrum.

Er det grunn til uro?

– Det er klart at det er grunn til uro, når vi ser at det er 1600 flere ledige i Oslo. Det har ganske stor betydning for de det gjelder. Men vi venter ikke noe dramatisk økning fremover.