NRK Meny
Normal

Arbeiderpartiet størst blant innvandrere i Oslo

Hvis alle med innvandrerbakgrunn i Oslo hadde stemt ved forrige lokalvalg, kunne Arbeiderpartiet blitt byens største parti. Men økningen ville likevel ikke vært nok til å få et byrådsskifte i hovedstaden. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

konvolutt i en stemmeurne

LITT SVEKKET: Hvis alle innvandrere i Oslo brukte stemmeretten sin, ville Høyre tapt oppslutning, viser rapport fra SSB.

Foto: Aas, Erlend / NTB SCANPIX

Valglogo

I rapporten «Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn» har Statistisk sentralbyrå (SSB) sett på hvordan partifordelingen ville blitt i hele landet hvis alle innvandrere hadde brukt stemmeretten sin ved forrige kommune- og fylkestingsvalg.

Dersom alle Oslo-borgere med innvandrerbakgrunn hadde stemt ved lokalvalget i 2011, hadde Arbeiderpartiet fått 1,8 prosentpoeng mer i oppslutning enn det de faktisk fikk, viser tallene fra SSB.

Ap kunne i så fall gått forbi Høyre som det største partiet i hovedstaden.

Høyre hadde gått tilbake med cirka 1,5 prosentpoeng og Frp ville gått tilbake med cirka 0,4 prosentpoeng.

Ikke nok til å bytte ut byrådet

Likevel er det ingen grunn for Ap-velgere til å få for høye forhåpninger til innvandrernes politiske innsats ved kommende valg.

Øyvin Kleven

LITT STYRKET: Oslo-folk med innvandrerbakgrunn stemmer oftere Arbeiderpartiet enn resten av befolkningen i hovedstaden, sier statistikkrådgiver i SSB, Øyvin Kleven.

Foto: Kristina T. Storeng / SSB

– Endringen hadde vært relativt liten og ville ikke ført til at vi ville fått et annet byråd i Oslo, sier senior statistikkrådgiver hos SSB, Øyvin Kleven.

Ved lokalvalget i 2011 stemte folk med innvandrerbakgrunn i større grad enn resten av Oslos befolkning på Arbeiderpartiet, mens færre stemte på Høyre.

Også Fremskrittspartiet fikk færre stemmer fra innvandrere enn fra resten av byen.

– Beregningene baserer seg på ganske små utvalg, og med en litt urealistisk forutsetning om at alle ville stemt på samme måte som de som faktisk stemmer. Men det gir en viss pekepinn om at Ap ville ha styrket sin stilling, sier Kleven.

Lav valgdeltakelse fra polakker

Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn er lavere enn i den øvrige befolkningen i Norge.

Oslo har landets største andel av stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn. Nær hver tredje velger i byen har innvandrerbakgrunn.

De fleste av disse har bakgrunn fra Pakistan, Sverige og Polen.

Ifølge SSB var det bare 8 prosent av polakkene som stemte ved forrige lokalvalg. Kleven mener det kan være flere grunner til den lave valgdeltakelsen blant polakkene.

– Valgdeltakelsen i Polen er ikke like høy som i Norge. I tillegg kan det være språkproblemer. Vi ser i år at flere partier har laget valgmateriale på polsk, så vi får se om andelen går opp nå, sier statistikkrådgiveren.

Mange faktorer som påvirker

Kleven sier at valgdeltakelsen blant innvandrere har å gjøre med hvilket land de har bakgrunn fra, og hvor lenge de har bodd i Norge. Og jo bedre integrert, desto mer sannsynlig er det at du bruker stemmeretten.

– Hvis du har arbeid, utdanning og sosialt nettverk er sjansen større for at du stemmer ved valget. Det samme gjelder for nordmenn generelt, understreker Kleven.

I år er det for første gang over fire millioner personer med stemmerett i et valg i Norge.

Ved årets kommune- og fylkestingsvalg har 7,7 prosent av dem som kan stemme innvandrerbakgrunn. Ved siste lokalvalg i 2011 lå innvandrerandelen på 5,5 prosent.