NRK Meny

Åpner for jakt på rødrev

Rødrev som truer sjøfugl i reservatene på øyene i Oslofjorden skal kunne felles. Det er i utgangspunktet ikke lov å jakte eller brukte skytevåpen i disse områdene, men fylkesmannen har nå gitt en tillatelse til dette. Rødreven kan gjøre stor skade i sjøfuglkoloniene. Det er Statens Naturoppsyn som har ansvaret for eventuell jakt.