NRK Meny
Normal

Åpner for flytting til nytt bygdøymuseum

Tidligere har Riksantikvaren vært svært negativ til en flytting av vikingskipene, nå avviser de ikke en flytting til et nybygg på Bygdøy hvis dette er til skipenes beste.

Vikingskip på Bygdøy

På grunn av båtenes størrelse og den arkitektoniske utformingen til bygget måtte båtene plasseres i bygget før det var ferdig. Gokstadskipet ble fraktet gjennom gavlen mot nord under andre byggetrinn i 1932.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Vi er lykkelig for at skipene og skattene blir værende på Bygdøy. Rapporten er trist lesning når det kommer til tilstanden til samlingen, men vi er glad for at diskusjonen, eller nærmest kranglingen, er over og at ministeren er så tydelig i sin konklusjon, sier riksantikvar Jørn Holme.

I går ble det klart at skipene blir værende på Bygdøy, etter at en rapport fra utenlandske eksperter konkluderer med at en flytting til Bjørvika vil være for risikabel.

– Nå tror jeg mange er litt letta over at denne rapporten er så klar, det er ikke noe mer å diskutere, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les hele rapporten

Ønsker fredning

Jørn Holme

Jørn Holme.

Foto: Vidar Holme / NRK

De utenlandske ekspertene anbefaler samtidig et nytt museumsbygg for vikingskipsamlingen ved siden av det eksisterende på Bygdøy, etterfulgt av en rehabilitering av vikingskipshuset. Riksantikvaren jobber for en fredning av bygget og er opptatt av skipene, samlingen og bygget som en helhet.

– Vi er fortsatt opptatt av å kunne frede huset, men sikkerheten til skipene går foran når det gjelder hvor omfattende fredningen skal være. Vi mener det er mulig å frede bygget, men samtidig tillate en form for modernisering som gjør at sikkerheten til skipene blir bedre ivaretatt, sier Holme.

Det er store nasjonale og internasjonale verdier knyttet til den helhet som bygningen med skip utgjør, og dette er et viktig byggverk av en av landets mest sentrale arkitekter. Disse verdiene kan etter Riksantikvarens vurdering best sikres gjennom en fredning.

Riksantikvaren da det ble varslet fredning av vikingskiphuset

Skipene er bygget inn i huset

På grunn av båtenes størrelse og den arkitektoniske utformingen, måtte båtene plasseres i bygget før dette var ferdig. Under det første byggetrinnet i 1925 ble Osebergskipet satt på plass, før man ferdigstilte fløyen som rommer dette skipet. Tuneskipet og Gokstadskipet ble fraktet inn gjennom gavlen mot nord da andre byggetrinn ble utført i 1932.

Et nytt bygg vil bety flytting av hele eller deler av samlingen. Tidligere har Riksantikvaren vært svært negativ til å flytte skipene ut av vikingskipshuset. Siden huset er bygget rundt skipene, vil en flytting bety store inngrep i bygget. Nå avviser ikke Holme en eventuell flytting til et nabobygg på Bygdøy.

– Hvis det er eneste og løsning at skipene flyttes på Bygdøy og forblir på Bygdøy, og det er den beste løsningen, må vi også se hen til det. Men vi mener fortsatt at museumsbygningen kan moderniseres.

Dersom skipene skulle fjernes fra anlegget, ville huset miste sin opprinnelige og naturlige mening. I tillegg ville et slikt tiltak medføre svært store inngrep i bygningen. Man må bl.a. fjerne en hel gavlvegg for å få båtene ut. Dette vil være med på å redusere verdien av bygningen som et viktig og autentisk kulturminne, da bygningen er godt bevart.

Riksantikvaren da det ble varslet fredning av vikingskiphuset

Artikkelen fortsetter under bildet.

VIKINGSKIPSHUSET

Vikingskipshuset er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg i 1914, og anlegget ble oppført i tre etapper i perioden 1925-57.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Må ikke flyttes en centimeter mer enn nødvendig

Jesper Stub Johnsen

Jesper Stub Johnsen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Også ekspertgruppen bak rapporten er opptatt av så små inngrep som mulig.

– Det er forbundet med stor risiko på lang sikt å bli i den eksisterende bygningen, så det må gjøres noe, men man skal også ta hensyn til at skipene og gjenstandene er i svært skrøpelig forfatning og derfor skal man ikke flytte dem en centimeter mer enn nødvendig, sier Jesper Stub Johnsen fra Nasjonalmuseet i København.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om man skal følge rådet i rapporten og bygge et nytt bygg ved siden av vikingskipshuset på Bygdøy.