NRK Meny
Normal

Intern Ap-strid om ny E18 vestfra

Det er intern strid i Arbeiderpartiet om ny E18 gjennom Asker og Bærum. Akershus Ap står fast på at ny vei må på plass fortest mulig, mens Oslo Ap ønsker å reforhandle hele prosjektet.

E18 ved Høvik

E18 vest for Oslo, her ved Høvik, er en av landets mest belastede veistrekninger. En utbygging vil koste 40 milliarder kroner.

Foto: Emilie Helberg Saksæther / NRK

– Som i alle andre partier, så er det uenighet her. Det viser at det er uenighet mellom mange i Oslo og Akershus rundt dette, fordi folk som bor i Akershus ønsker å komme raskt inn til byen, og folk som bor i Oslo ønsker å begrense privatbilismen.

Byrådslederkandidat Oslo Ap, Raymond Johansen

Oslo Aps byrådslederkandidat, Raymond Johansen, frykter ny E18 vestfra vil gi økt biltrafikk i Oslo sentrum.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Det sier Raymond Johansen, byrådslederkandidat for Oslo Arbeiderparti.

Oslo Ap ønsker en reforhandling av Oslopakke 3, med sikte på å slanke prosjektet for ny E18 Vestkorridoren.

– Vi kan ikke nå ha et prosjekt som vil øke tilgjengeligheten for privatbil inn til Oslo sentrum, det er å gå baklengs inn i framtida, sier Johansen.

– Løser ikke problemene

Slik planene er i dag, skal ny E18 gjennom Asker og Bærum få seks nye felt og egne veier for bussene. Kostnaden er på 40 milliarder kroner.

Forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aud Tennøy, advarer mot planene. En utvidelse vil bare føre til mer biltrafikk i fremtiden, sier hun:

– Som fagperson er det veldig vanskelig å tro på at man kan finne på å bygge ny E18. Det koster veldig mye penger, og det vil ikke løse de problemene man ønsker å løse. Det vil beviselig skape mange nye problemer.

Leder i Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli, tviler på Tennøys vurderinger:

– E18-utbyggingen er mye mer enn å bygge en motorvei inn til Oslo sentrum, som noen framstiller det som. Det er også et stort miljøprosjekt, ved at vi ruster opp lokalveinettet i Bærum, og får mer biltrafikk i tunnel, bort fra folks nærområder. I tillegg vil dette bedre kollektivtrafikkens framkommelighet.

– En balansegang

Hva Arbeiderpartiet til slutt lander på, er uavklart.

Sverre Myrli

- Ny E18 vestfra er et stort miljøprosjekt, sier Sverre Myrli, leder i Akershus Ap.

Foto: Arbeiderpartiet

Akershus-leder Sverre Myrli sier de nå må sette seg ned og finne løsninger som både Oslo og Akershus kan akseptere:

– Vi må klare det, for hvis ikke Oslo og Akershus er enige om disse prioriteringene, så har vi ingen Oslopakke 3, og da har vi ingen samferdselsprosjekter for framtida.

Ifølge Raymond Johansen er alle nå enige om at en reforhandling av Oslopakke 3 må til:

– Nå handler det om å finne den berømte balansegangen, men jeg kommer til å trykke kraftig på for en slanking av ny E18, og for å hindre at det blir enda flere privatbiler inn i Oslo sentrum.

Ny E18 over Ramstadsletta

Forslaget viser at over Ramstadsletta blir det en dagstrekning før nye E18 dukker inn i tunnelen igjen midt på bildet. Montasje i retning Oslo

Foto: Statens vegvesen