Anmeldt for riving av vernet trehus

Byantikvaren i Oslo har anmeldt eieren av et gammelt trehus på Vålerenga for å ha revet bygget til tross for at det var vernet, skriver Dagsavisen. Plan- og bygningsetaten har beordret full stans på byggeplassen der huset ble revet. Eieren forklarer at de har sendt deres framstilling av saken til etaten og byantikvaren.

Vålerenggata 36
Foto: Hugo Hals / Oslo Museum