NRK Meny
Normal

Anker saken om filippinske sykepleiere ved OUS

Saken mot Ullevål sykehus og ekteparet Backer ankes. I tingretten ble de frikjent for å ha utnyttet filippinske sykepleiere, men påtalemyndigheten mener retten har brukt loven feil.

Video Filippinske sykepleiere kan ha blitt utnyttet

Sykepleierne har tidligere blitt intervjuet av NRK.

Ifølge påtalemyndigheten har ikke tingretten drøftet grundig nok om de filippinske sykepleierne ble utnyttet av det norske ekteparet som hjalp dem til landet. Derfor anker de saken.

Det var i 2010 at de tre filippinske spesialsykepleierne kom til Norge for å jobbe ved Oslo Universitetssykehus (OUS). De kom hit blant annet med et papir som var underskrevet av en seksjonsleder ved sykehuset.

I starten av oktober i fjor måtte både sykehuset og ekteparet som hjalp dem til Oslo møte i retten.

Ekteparet var tiltalt for å ha utnyttet sykepleierne. Blant annet ved å ta til sammen 885 000 kroner i betaling fra dem, for å hjelpe dem til Norge, skaffe dem jobb ved OUS og for kost og losji over en toårs-periode. Fire andre filippinske sykepleiere ble hjulpet på samme måte.

Sykehuset ble tiltalt for å ha tatt del i utnyttelsen.
Ingen av dem erkjente straffeskyld, og i desember i fjor ble de også frikjent i Oslo tingrett.

Sykepleierne ble ikke utnyttet utilbørlig, slo tingretten fast.

– Flere mangler i dommen

Aktor Kirsti Elisabeth Guttormsen mener størrelsen på betalingen ekteparet krevde ikke kan være avgjørende for om sykepleierne ble utnyttet.

Påtalemyndigheten mener også at man må ta hensyn til flere andre forhold i saken: Manglende kunnskaper om det norske samfunnet, språkkunnskaper og manglende muligheter til å kontakte myndighetene.

Alt dette gjorde det nesten umulig for sykepleierne å komme seg ut av det aktor mener var en svært vanskelig situasjon.

Retten har heller ikke tatt hensyn til de fornærmedes frykt for å bli sendt hjem igjen, påpeker Guttormsen.

Prisen på hjelpen fra ekteparet steg flere ganger, og avtalen med dem ga sykepleierne en gjeld de umulig kunne betjene på Filipinene, skriver Guttormsen i ankeerklæringen.

Totalt mottok ekteparet 2,2 millioner kroner fra de sju filippinerne.

– Sykehuset har alt innrømmet flere feil

Harald Stabell

Advokat Harald Stabell forsvarer OUS i saken.

Foto: Camilla Wernersen

Advokat Harald Stabell, som forsvarer sykehuset i denne saken, sier det er uheldig for OUS å ha en slik sak hengende over seg, men at de tar anken til etterretning.

Han vil ikke kommentere påstanden fra aktor, om at sykepleierne også ble utnyttet på mange flere måter enn det økonomiske, som tingretten la til grunn.
Han understreker samtidig at sykehuset for lengst har innrømmet flere feil.

– De erkjente feil i ansettelsesprosessen, at sykepleierne manglet kontrakt og at sykehuset hadde for dårlige kontrollrutiner, sier Stabell og legger til at de har ryddet opp alt dette i nå.

– Nå gjenstår det å se om lagmannsretten tar saken. Det er ingen automatikk i dette, sier han.

I tingretten la aktoratet ned påstand om halvannet års fengsel for ekteparet og en bot på 3,6 millioner kroner for sykehuset.

Ekteparets forsvarer, Tor Kjærvik, hadde ikke anledning til å uttale seg om saken.