Anke i trippeldrapssaken

Et norsk-pakistansk ektepar og mannens bror ble dømt til henholdsvis 21 og 17 års fengsel i Oslo tingrett, for å ha bestilt et drap på svigersønnen og hans familie. Tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Ekteparet anker skyldsspørsmålet, melder NTB.