NRK Meny
Normal

Anbefaler tre nye politihelikoptre

Aldri før har politihelikopteret blitt brukt så mye. I en fersk rapport anbefales det at politiet erstatter dagens to helikopter med tre nye.

Politiet vil utvide helikoptertjenesten

Politiets helikoptertjeneste har hatt et rekordår – med nesten 1400 oppdrag er økningen på 60 prosent fra i fjor. Nå får politiet nytt mobilt utstyr for direkte videooverføring fra helikoptrene.

Politiets helikoptertjeneste har opplevd stort mediefokus de siste årene. Spesielt
ble det fokusert på den manglende beredskapen etter terrorhandlingene 22. juli.

Politihelikopteret sto på bakken på grunn av ferieavvikling. I tillegg
hadde ikke helikopteret hatt løftekapasitet til å kunne frakte mannskaper fra
beredskapstroppen.

Bakgrunnen for rapporten, som ble kjent onsdag, er anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen som blant annet sier at ”Det må etableres en robust politihelikoptertjeneste i Oslo politidistrikt”.

– Konklusjonene i rapporten tydeliggjør begrensningene i kapasitet som vi har med dagens helikoptertjeneste, sier avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad.

Politiets helikoptertjeneste disponerer i dag to mindre helikopter av typen EC 135 som er stasjonert på Gardermoen. Det ene eies av politiet, det andre leies fra engelsk politi.

For å sikre helikopterberedskap døgnet rundt, påpeker den nye rapporten at det er nødvendig med mer enn to helikoptre.

Den anbefaler å kvitte seg med dagens to, og skaffe tre nye helikopter som skal brukes i Oslo og på det sentrale Østlandet. Rapporten peker på at for å sikre døgnkontinuerlig beredskap er det nødvendig med mer enn to helikoptre.

Mangler transportkapasitet

Kaare Songstad

Avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad skal nå vurdere innholdet i rapporten.

Foto: NRK

Den tilgjengelige helikopterkapasiteten for politiet i Oslo og det sentrale Østlandet leveres i dag gjennom politiets egen helikoptertjeneste, Forsvarets Bell-helikoptre på Rygge og redningstjenestens Sea-King-helikoptre.

De to helikoptrene politiet i Oslo disponerer har ingen reell transportkapasitet. De kan ikke ta med ekstra personell utover den normale besetningen på tre ansatte.

Med et mannskap på tre personer, kan heller ikke helikoptrene lette med mer enn tre fjerdeler full tank. I noen tilfeller har man brukt helikoptrene til transport av en eller to personer, men da har man utelatt en person av mannskapet, eller hatt lite drivstoff på tanken.

I rapporten anbefales at dagens to helikoptre skiftes ut med tre nye, som er litt større enn de som brukes i dag. De har også en økt transportkapasitet, og vil kunne frakte tre tjenestemenn i tillegg til mannskapet på tre.

Dagens helikopter har også begrenset rekkevidde. Dette innebærer at et helikopter i beste fall kan fly fra Oslo til Bergen eller fra Oslo til Trondheim.

Flytiden for disse strekningene er omtrent to timer, og etter en slik etappe må
helikopteret fylle drivstoff underveis eller med en gang det lander.

Dette medfører at rekkevidden er begrenset, og at tiden frem til oppmøtested kan bli forlenget.

Kan ta flere år

Politidirektoratet har tidligere varslet at de vil utvide helikoptertjenesten slik at de kan brukes over en større del av landet. Det er også foreslått flere baser slik at responstiden kan reduseres.

På grunn av manglende kapasitet på Gardermoen og antatt kort tid før nytt
beredskapssenter står ferdig, anbefales det at det siste helikopteret ikke
anskaffes før man flytter helikoptertjenesten til nytt beredskapssenter.

Politidirektoratet skal nå vurdere rapportens innhold, før politidirektøren i løpet av våren 2014 skal ta stilling til saken.

– Dette haster, da anskaffelsesprosessen av nye helikoptre er tidkrevende. Det vil uansett ta flere år før nye helikoptre kan være på plass, sier Songstad.

4-åring funnet av politihelikopter

Hovedformålet til politiets helikoptertjeneste er å bedrive søk, observasjon og overvåking fra luften. Videoen viser hvordan politihelikopteret finner en fire år gammel gutt.