Ambulansearbeiderne bøtelegges

- Skremmende at du får strengere straff for å selge hasj på gata i Oslo enn for å forlate et menneske i nød, sier Ali Farah.

Ali Farah
Foto: NRK

Bøtene gis for "utilbørlig opptreden", heter det i en pressemelding fra Spesialenheten for politisaker, som har gjort vedtaket.

- Det som har vært avgjørende for vår vurdering og det som er det sentrale her, er måten de opptrer på overfor Ali Farah og personer som er hos ham i situasjonen. Vi har lagt til grunn at de har vært avvisende og arrogante, og at de har kommet med flere utsagn som har et krenkende eller utilbørlig innhold, sier sjef for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus.

- Alvorlig

Presthus understreker at det er en alvorlig reaksjon Spesialenheten har landet på.

- Det er etter min oppfatning et kraftig signal om at de har opptrådt helt på kant i forhold til det som er å kunne forvente av en offentlig tjenesteyter.

- For mild dom

Men Ali Farahs samboer, Kohinoor Nordberg, synes dommen er for mild.

- Han (Ali Farah) ble forlatt i en livstruende situasjon. Jeg tror nok de som så dette i Sofienbergparken ikke synes straffen står i samsvar med handlingen, sier hun til Aftenposten.no.

- Latterlig

Også Ali Farah selv er skuffet over Spesialenhetens vedtak.

– Det er latterlig at ambulansearbeiderne slipper unna med bøter på 6.000 kroner. Jeg synes det er skremmende at du får strengere straff for å selge hasj på gata i Oslo enn for å forlate et menneske i nød. Jeg er skuffet og oppgitt over at systemet fungerer på denne måten, sier Farah til NTB.

Ikke rasisme

I vedtaket kommer det fram at Spesialenheten mener det ikke er bevist at behandlingen Ali Farah fikk var rasistisk motivert.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere konkludert med at det er grunn til å tro at etnisitet hadde betydning for behandlingen Farah fikk, men Spesialenheten peker på at det stilles helt andre krav til bevis for å kunne straffe noen for diskriminering.

Slipper tiltale

Det er heller ikke konkludert med at ambulansearbeiderne bør tiltales for å ha brutt helsepersonelloven. Her viser Spesialenheten til konklusjonen fra Statens helsetilsyn , som nøyde seg med å gi de to en advarsel.

Du kan lese hele vedtaket her.