Ambassadesaken til Høyesterett

Ambassadesaken på Huseby i Oslo skal nå behandles i Høyesterett.

Den amerikanske ambassaden
Foto: Arkitekttegning, Runar Kolnes

Motstanderne av USAs planlagte ambassade i Husebyskogen saksøkte staten og Oslo kommune for å få kjent ugyldig vedtaket om å tillate ny USA-ambassade i Huseby skogen.

De tapte saken både i Tingretten og Lagmannsretten, men nå får de en ny sjanse til å få stoppet utbyggingen.

LES OGSÅ: Ambassademotstanderne tapte

HVA MENER DU? SI DIN MENING NEDERST I SAKEN

- Høyesterett slipper inn få saker - og gjør det når det er tvil rundt dommen - og ser at landets beste jurister vil se på saken vår, sier leder for aksjonsgruppen Vern Husebyskogen Margrethe Geelmuyden.

- Så får vi se om grønne lunger i byen har det vernet som vi mener loven har gitt det. Det er nettopp slike grønne områder der folk bor som det er viktig å ta vare på, Geelmuyden.

Ja i 2005

Det var i desember 2005 at Oslo bystyre, med én stemmes overvekt og ved hjelp av utbrytere fra flere partier, sa ja til ny amerikansk ambassade i Husebyskogen.

I ettertid viste det seg at Oslo kommunes plan- og bygningsetat hadde gjort seg skyldig i en saksbehandlingsfeil da saken ble forberedt til politisk behandling.

Det var nemlig ikke gjort noen konsekvensutredning, slik loven krever.

LES OGSÅ: Kan bygge ambassade på Huseby

- Manglende utredning

Ambassademotstanderne, med Aksjon Vern Husebyskogen i spissen, mente at den manglende konsekvensutredningen gjorde det omstridte bystyrevedtaket ugyldig.

De mente også at terrorfaren ikke var godt nok belyst, og at alternative tomter ikke var seriøst vurdert.

Derfor gikk de rettens vei for å få stoppet amerikanernes byggeplaner i det viktige friområdet på Oslos vestkant.

I september 2007 slo Oslo tingrett fast at saken var godt nok utredet selv om den formelle konsekvensutredningen manglet. Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon.