Albert på Tjuvholmen

Hva har Oslos mangeårige ordfører Albert Nordengen til felles med den sosialistiske agitator og salmakersvenn Marius Jantzen?

Tjuvholmen
Foto: 3D illustrasjon: Knut Ramstad/Bluethink

Jo, begge får plasser oppkalt etter seg i den nye bydelen på Tjuvholmen.

Nå er det nemlig bestemt hva plassene og veiene på Tjuvholmen skal hete.

Som folkekjær Oslo-ordfører gjennom 14 år blir Albert Nordengen hedret med sin egen plass. Det har bydelsutvalget i bydel Frogner bestemt. Også salmakersvenn Jantzen får en plass oppkalt etter seg på Tjuvholmen. Han ledet det første offentlige sosialistfolkemøtet i Christiania i 1874, nettopp på Tjuvholmen.

 

Tjuvholmen
Foto: 3D illustrasjon: Knut Ramstad/Bluethink

 

Kyr beitet på odden

 

Tjuvholmen
Foto: 3D illustrasjon: Knut Ramstad/Bluethink

Lenge før Marius Jantzen kom til Tjuvholmen, var holmen ubebodd, men den ble brukt som tilholdssted for kriminelle tidlig på 1700-tallet.

Ifølge tjuvholmen.no viser rettslige dokumenter at to tyver ble hengt på holmen i 1730. Det var disse som gav området navnet «Tyveholmen».

I en periode eide en fru Krogh den ubebodde odden. Hun skal ha hatt tre kyr beitende på det som siden ble havn og nå skal fylles med boliger, handel, kultur og Fru Kroghs brygge.

De siste årene har Tjuvholmen hovedsakelig blitt brukt som kystterminal og lager og til kontorvirksomhet.

Den nye bydelen i forlengelsen av Aker Brygge skal stå ferdig i 2012. Første byggetrinn er innflytningsklart allerede til sommeren. Her er gater, brygger og torg allerede døpt, med Olav Selvaags plass som den sentrale møteplassen.

Alle navnene

Bydelsutvalget i bydel Frogner har vedtatt disse navnene på den ytre delen av Tjuvholmen:

 • Landgangen
 • Tjuvholmen allé
 • Strandpromenaden
 • Albert Nordengens plass
 • Kobbernaglen
 • Kavringen brygge
 • Fru Kroghs brygge
 • Salmakersvenn Marius Jantzens plass
 • Dyna brygge

Den innerste delen av Tjuvholmen har allerede fått følgende navn:

 • Olav Selvaags plass
 • Strandpromenaden
 • Strandhagen
 • Lille Stranden
 • Sjøgangen
 • Bryggegangen
 • Tjuvholmen allé
 • Bolette brygge