Akuttpakke for luftkvaliteten

Kjøreforbud for deler av bilparken, parkering forbudt i hele Oslo sentrum, og omgjøring av bilfelt til kollektivfelt over natta.

Dårlig luft i Oslo
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Dette er noen av tiltakene SV foreslår i en akuttpakke som skal kunne rulles ut på dager med ekstra stor luftforurensning.

Grenseverdien ofte overskredet

Da Bergen druknet i eksos, var byrådet raskt på banen med akuttiltak.

LES OGSÅ:

Selv om luftkvaliteten har vært noe bedre i Oslo, er grenseverdien for når nitrogendioksyd gjør lufta giftig, overskredet så ofte at forurensningsforskriften krever tiltak også her.

Nå lanserer SV-representantene Trine Dønhaug og Andreas Behring en egen akuttpakke som et privat forslag i bystyret.

- På de dagene, og i de periodene hvor det er veldig høy luftforurensing i Oslo, så må vi ha tiltak klare som man kan rulle raskt ut, og få redusert luftforurensingen, og ikke komme i samme situasjon som Bergen har vært i.

Da Bergen innførte kjøreforbud for halve bilparken avhengig av om registreringsnummeret sluttet med par- eller oddetall, var det uklart om de som syndet mot regelen kunne bøtelegges.

Derfor er det svært viktig å avklare på forhånd hva kommunen har hjemmel til å gjøre og hvilke sanksjoner som er mulige, sier SV- representant Andreas Behring.

- Vi må innføre tiltak fort, sånn at man lett vet, når man har en periode med høy luftforurensing, at man kan sette inn tiltak. Da må man også ha avklart det med de som skal gjennomføre det, sånn som politiet, Statens vegvesen og Ruter.

Vil øke kapasiteten i kollektivtrafikken

Blant tiltakene SV foreslår er kjøreforbud etter par- og oddetallsprinsippet også her, utslippskrav til bilen for å passere bomringen, strenge parkeringsrestriksjoner og stengning av gater.

Strupingen av biltrafikken skal kompenseres med økt kapasitet i kollektivtrafikken. Og fordi mengden ekstrabusser som er tilgjengelig er begrenset, gjelder det å få de som fins så fort som mulig fram.

- Det mest effektive vil være å ha økt kapasitet i kollektivtransporten, kombinert med at man gjør om noen felt på de store hovedveiene til kollektivfelt for bussene raskere frem, og øke kapasiteten på dem. Sånn at man får en rask og effektiv avvikling av morgen- og ettermiddagsrushet sånn at folk kan komme seg på jobb i rimelig tid, med sitteplass.

Andreas Behring mener Oslos befolkning vil sette pris på tiltakene.

- Jeg tror at Oslos befolkning vil sette pris på ren luft og et godt kollektivtilbud, også tror jeg alle har forståelse for at man vil trenge kraftige tiltak når luftforurensingen er som verst. Vi kan ikke ha en situasjon i Oslo hvor eldre, syke og barn må holde seg inne fordi luften er for farlig for dem.

- Uansvarlig å ikke ta grep

Andreas Behring mener det er uansvarlig å avvise akutttiltak fordi Oslo allerede har bedre kollektivtilbud enn Bergen, slik miljøbyråd Jøran Kallmyr gjorde i forrige uke.

- Oslo har et bedre kollektivtilbud, det skal Oslo være stolt av, men vi ser jo likevel at luftkvaliteten i perioder er så dårlig at man trenger tiltak, og da er det å avvise å ta grep uansvarlig, og ikke en miljøbyråd i Oslo verdig, avslutter Behring.

Les tiltakene SV vil ha vurdert i Oslo på dager med særlig høy luftforurensning.

  • Økt kapasitet i kollektivtrafikken gjennom ekstrabusser og ekstraavganger.
  • Gratis eller billigere kollektivtransport.
  • Omgjøre ett bilfelt på de store veiene til kollektivfelt.
  • Innføre miljøfartsgrensene på de store veiene som ikke har det i dag.
  • Kortere parkeringstid i sentrumsområdet.
  • Parkeringsforbud i hele eller deler av sentrum.
  • Parkeringsrestriksjoner i store offentlig tilgjengelige parkeringshus og ved store kjøpesentre.
  • Stengning av gater i indre by for gjennomkjøring.
  • Utslippskrav til kjøretøy for å passere bomringen.
  • Kjøreforbud for halve bilparken avhengig av om registreringsnummeret slutter på par- eller oddetall.