NRK Meny
Normal

Overnattingstilbud i Oslo kan bli lagt ned

Over 26 000 overnattinger er registrert i Oslo siden oppstarten av tilbudet i fjor. Nå kan det være slutt.

Akuttovernatting i Oslo

LANG KØ: kuttovernattingen har 100 plasser. Menn over 60 år og kvinner prioriteres i køen. De resterende plassene fordeles ved loddtrekning.

Foto: Ingvild B. Sundt / NRK

Køen er allerede lang utenfor overnattingsstedet i Oslo, selv om det er lenge til åpningstid. Hver eneste dag er det rift om sengeplassene her.

– Politiet jager oss vekk hvis vi sover ute, så vi må sove her, sier Daniel Ivan, som står i køen denne ettermiddagen.

Siden juni i fjor har Kirkens Bymisjon og Røde Kors sammen drevet overnattingstilbud for fattige tilreisende til Oslo. Tilbudet har hovedsakelig vært finansiert av statlige midler, gjennom den såkalte «tiggerpotten».

– Vi så nød i våre egne gater. Derfor opprettet vi tilbudet sammen med Kirkens Bymisjon, sier Grete Herlofson i Røde Kors til NRK.

Mange blir avvist

Da regjeringen i fjor satte av penger i revidert nasjonalbudsjett til tiltak mot tigging, ble Oslo særlig prioritert etter flere somre med stor tilstrømning av utenlandske hjemløse til hovedstaden.

Grete Herlofson

AVVISER MANGE: Avdelingsleder Grete Herlofson i Røde Kors forteller at akuttovernattingstilbudet i Oslo på avvise flere titalls fattige hver dag.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Nå mangler Røde Kors og Kirkens Bymisjon pengene de trenger for å sikre videre drift av tilbudet slik det er i dag.

– Frem til nå har vi hatt 100 sengeplasser per natt. I tillegg henviser vi til Misjonskirkens tilbud på Majorstuen, som har 20 sengeplasser. Det står aldri en seng tom, sier Herlofson.

Hittil i år er det registrert nesten 10.000 overnattinger. Akuttovernattingen har 100 plasser. Menn over 60 år og kvinner prioriteres i køen. De resterende plassene fordeles ved loddtrekning.

– Over 1650 enkeltpersoner har benyttet overnattingen. Vi avviser hver dag flere titalls fattige tilreisende som har søkt ly på akuttovernattingen i Oslo, på grunn av sprengt kapasitet.

Legges ned 1. mai

De 20 plassene på Misjonskirken på Majorstuen i Oslo er allerede avviklet.

Ifølge Herlofson søkte Røde Kors og Kirkens Bymisjon om 12,7 millioner kroner fra Justis– og beredskapsdepartementet for å sikre drift av hele prosjektet ut året. De har fått innvilget 5,4 millioner kroner.

– Vi har ikke mulighet til å huse 100 personer hver natt innenfor disse økonomiske rammene. Dermed må tilbudet slik det er i dag legges ned.

Justis- og beredskapsdepartementet, som er satt til å forvalte pengene, roser ordningen. De vil likevel ikke gi Røde Kors og Kirkens Bymisjon mer penger til akuttovernatting i Oslo.

– Røde Kors/Kirkens Bymisjon Oslo endte opp med å søke 12,7 millioner av en samlet landsdekkende pott på 10 millioner. Vi mener at de to søkerne driver et meget effektivt og målrettet tiltak, og tildelte hele 5,4 millioner av tilskuddspotten til de to søkerne, skriver departementet i en e-post til NRK.

Vil ha kommunen på banen

Hovedstaden var første by i Norge med et slikt overnattingstilbud for tilreisende fattige.

Det som koster mest penger for organisasjonene er leie av lokaler. Herlofson i Røde Kors kritiserer Oslo kommune for ikke å bidra i prosjektet.

– Kommunen bør inngå et samarbeid med oss for å drifte dette prosjektet på en forutsigbar måte. De kan bistå med finansiering eller gi oss tilgang til rimelige lokaler.

Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) i Oslo ønsker ikke å stille opp til intervju i saken, men skriver følgende i en SMS til NRK.

– Dette temaet ble diskutert i bystyret tidligere i vinter, og byrådet ble bedt om å utrede tilbudet for tilreisende EØS-borgere. Dette arbeidet pågår nå, og byrådet vil komme tilbake til bystyret med en utredning senere i år.

Røde Kors og Kirkens Bymisjon vil holde åpent ut april, men har allerede begynt på den krevende beslutningen om hva som skal skje etter det.

– Vi har leiekontrakt ut måneden. Etter det håper jeg at vi klarer å etablere et tilbud med 50 akutte overnattingsplasser i Gamlebyen kirke ut året. Det betyr uansett 70 færre plasser, avslutter Herlofson.