NRK Meny
Normal

Akershus-drosjer kan bli stengt ute av Oslo

Akershus-drosjene kan bli kastet ut av Oslo, og paradoksalt nok kan mindre konkurranse om kundene føre til lavere priser.

PÅ REKKE OG RAD: På drosjeholdeplassen på Oslo S stod taxier fra både Oslo og Akershus og ventet.

VENTER PÅ TUR: På drosjeholdeplassen på Oslo S står taxier fra både Oslo og Akershus og venter på passasjerer. Særlig på kveldstid er det mange drosjer fra Akershus her ifølge Taxiforbundet i Oslo.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Abdullah Alsabeehg

STÅR STILLE: Abdullah Alsabeehg (Ap) tror færre drosjer i Oslo vil føre til at sjåførene slipper å vente like mye som i dag på turer.

Foto: Olav Juven / NRK

Billigere drosjer er et av målene når kravet fra Taxiforbundet i Oslo får enstemmig støtte fra byens politikere.

En enstemmig miljø- og samferdselskomité i bystyret ber nemlig byrådet sørge for en splittelse så raskt som mulig.

Det vil i praksis bety at Akershus-drosjer kan ta turer til Oslo og omvendt, og også ta med passasjerer hjem. Men de kan ikke stå på holdeplass i nabofylket og heller ikke ta interne turer.

– Hensikten er å få færre biler i Oslo. Problemet er at også Akershus-drosjene kjører i hovedstaden, sier Abdullah Alsabeehg (Ap).

Ifølge Alsabeehg står drosjene stille uten oppdrag 62 prosent av tiden.

– Det skaper høyere priser og dårligere vilkår for sjåførene. Jeg håper en sunnere konkurranse i drosjenæringen kan føre til lavere priser i markedet, sier han.

Mister kunder til Akershus-drosjer

Glenn Tuxen

VIL HA DELING: Styreleder i Taxiforbundet i Oslo, Glenn Tuxen, mener mange drosjer fra Akershus nesten ikke kjører i det området de har fått løyvet sitt.

Foto: Olav Juven/NRK

Når togpassasjerer kommer trillende med koffertene sine fra Oslo S, har de både Oslo- og Akershus-drosjer å velge mellom. Slik er det på mange holdeplasser i hovedstaden.

For å hindre at Akershus-drosjene stjeler kundene, krevde Taxiforbundet i Oslo i juni at det felles kjøreområdet som ble innført i 2002 blir opphevet.

– Vi føler at vår inntjening blir rammet av Akershus-biler, som det ikke er kontroll på i Oslo i dag. Vi vet at mange Akershus-biler er mye i Oslo i dag, og nesten ikke kjører i det området de har fått løyvet sitt, sa styreleder Glenn Tuxen da Taxiforbundet kom med kravet om å skille områdene.

Tror deling gir mer «tomkjøring»

En splittelse er avhengig av at Oslo og Akershus er enige, og byrådet skal nå drøfte saken med Akershus fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ikke behandlet saken, men leder for hovedutvalg for samferdsel, Gunnar Melgaard (H) er skeptisk.

– Vi skal selvsagt være med på å utrede dette, men min umiddelbare reaksjon er at en slik splittelse vil føre til mer tomkjøring når drosjene har turer ut av eget kjøredistrikt. Det kan umulig være positivt hverken for kundene eller miljøet, sier Melgaard.

Støtter deling

En av de vanskelige nøttene som må knekkes er nettopp om Oslo-drosjer med tur til Gardermoen skal få lov til å ta med passasjerer tilbake, og hvordan syketransporten i regionen skal organiseres.

Taxiforbundet i Akershus støtter i prinsippet en deling.

– Vi er ikke motstandere, men da må det bli en full splittelse, uten avtaler som gjelder enkelte holdeplasser som Gardermoen eller Oslo S, sier styreleder Tom Tysland.

Tysland kjører selv taxi i Asker og Bærum og møter stadig Oslo-drosjer på holdeplassene, ikke minst på Fornebu.

Han sier at noen vil tape på en splittelse og at andre vil tjene på det.

– Vi har drosjeeiere i enkelte områder som kjører mye i Oslo, og andre som nesten ikke gjør det i det hele tatt. For noen kan det kanskje til og med bli en bedring, fordi vi blir kvitt Oslo-drosjene som er i våre områder, sier Tysland.