NRK Meny
Normal

Ahus manglet bemanning

Rekrutteringen av leger og sykepleiere gikk sent ved Akershus Universitetssykehus. Flere pasienter ble liggende på korridoren på grunn av den manglende bemanningen.

Nye Ahus

Ved nyttår fikk Akerhus Universitetssykehus ansvaret for nærmere 160 000 nye personer.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Helse Sør-Øst, som eier sykehusene i regionen, ville at flest mulig ansatte ved Oslo Universitetssykehus skulle søke seg til Ahus, men dette tok tid.

Ved nyttår tok Ahus over ansvaret for ytterligere 160 000 personer. Dermed ble det også mange korridorpasienter.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou, er kritisk til at Akershus Universitetssykehus ikke hadde tilstrekkelig bemanning på plass ved nyttår.

– Det vanskligste var ikke at mange pasienter lå i korridorene. Problemet var at det var for få på jobb, sier Schou.

Daglig rapporter

Flere av stillingene ved sykehuset ble utlyst på høsten, men ved nyttår var fortsatt ikke alle på plass.

Rett etter at Ahus fikk ansvaret for flere pasienter ble mange rammet av blant annet influensa og omgangssyke.

– Det slet veldig på de ansatte. De jobbet mye overtid, sier fylkeslegen.

Kritikere mente at situasjonen ved sykehuset var uforsvarlig.
En periode var det så mange klager og oppslag i media gjorde at Helsetilsynet i Oslo og Akershus ba om daglige rapporter fra Ahus.

Schou forteller at de mottok mange klager på fra pasienter, men at nå skal situasjonen ved sykehuset være under kontroll.