Ahus går mot kjempeunderskudd

Akershus universitetssykehus kan gå mot et underskudd på 325 millioner kroner i år. Underskuddet øker måned for måned, viser regnskapsrapport.

Akershus universitetssykehus

Problemene ved Akershus universitetssykehus fortsetter å vokse, sier direktør Peder Olsen. Sykehuset bruker for mye penger, uten at det greier å løse oppgavene som det skal.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Nå setter Helse Sør-Øst inn krisetiltak for at Ahus skal få kontroll med økonomien.

– Nå liker ikke jeg å bruke ordet krise, men Ahus har en krevende situasjon, og det er viktig at vi kommer på et så godt spor som mulig, sier direktør for Helse Sør-Øst, Peder Olsen.

– Problemene vokser

Ifølge Olsen fortsetter problemene på Ahus å vokse. Sykehuset bruker for mye penger, uten at det greier å løse oppgavene som det skal. Likevel avviser han at Helse Sør-Øst nå tar over styringen av sykehuset.

– Jeg vil avlive en hver tankeretning om at vi overtar.

– Så dere setter ikke Ahus under administrasjon?

– Nei. Det er Ahus-styret og ledelsen som eier dette fullt ut. Men vi besitter en del fagkompetanse, slik at vi stiller til rådighet en del ressurser, og hjelper Ahus ledelsen med å analysere situasjonen og sette i gang tiltak.

For mange akuttpasienter

Det er Helse Sør-Øst som eier Ahus. I regnskapsrapporten etter årets fem første måneder, går det fram at sykehuset fortsatt har for mange akuttpasienter.

Derfor må pasienter som ikke trenger øyeblikkelig hjelp, vente lenger på operasjon. Det fører også til at flere blir korridorpasienter fordi kapasiteten på sengepostene er sprengt.

Men ifølge Olsen er korridorpasienter er dyrt fordi det krever flere ansatte og gjør at sykehuset må bruke penger på å leie inn ekstra bemanning.

– Et stort innslag av korridorpasienter gjør arbeidet for de ansatte vanskeligere. Også fører det til et stort forbruk av ekstra vakter, vikarer og overtid, noe som gjør at Ahus får et for stort innslag av kostbar bemanning, sier Peder Olsen.