Advokater roper varsku om Øst politidistrikt

Forsvarere og bistandsadvokater slår alarm om tilfeldig prioritering og tusenvis av saker på vent i Øst politidistrikt. Politimesteren beklager lang ventetid.

Bistandsadvokat Trude Mohn King og forsvarsadvokat Harald Jahren

BEKYMRET: Bistandsadvokat Trude Mohn King og Advokat Harald Jahren har sammen med kolleger i Follo skrevet brev der de ber politimesteren om strakstiltak for å bedre situasjonen.

Foto: Olav Døvik / NRK

Våren 2016 anmeldte barnevernet en person bosatt i Øst politidistrikt for vold mot barn. Nesten to og et halvt år senere er saken ennå ikke påtaleavgjort.

NRK har møtt faren til barna. Han er selv ikke siktet, men beskriver den lange ventetiden som svært tung. Han forteller at både barna og andre i familien opplever at livet er satt på vent.

Eksemplet er ikke unikt, følge bistandsadvokat Trude Mohn King.

– De fleste sakene, også vold og overgrep mot barn, blir liggende i ett, to eller opptil tre år. Mine klienter føler seg ikke tatt på alvor og mister tilliten til politiet. Uvissheten som varer i flere år går ut over hele familier, sier hun.

Alle de offentlig oppnevnte forsvarerne og bistandsadvokatene knyttet til Follo tingrett, uttrykker sin bekymring i et brev til politimester Hasseldal, Riksadvokaten og statsadvokatembetet.

Les også: Saker står i kø hos politiet – «Victoria» har satt livet på vent

– Aldri opplevd lignende

Advokat Harald Jahren sier situasjonen nå er så kritisk at det utgjør en fare for rettssikkerheten.

– Jeg har drevet som advokat her i distriktet i 25 år og har aldri vært i nærheten av en situasjon som dette. Her mangler det ledelse og struktur, sier han.

7059 saker eldre enn tre måneder ligger på vent i Øst politidistrikt. Bunken har vokst med nesten 50 prosent siden juni 2017.

«I den delen av distriktet som gjelder Follo er forholdene enda mer alvorlige, noe vi opplever daglig. Dette er en krise som krever strakstiltak,» skriver advokatene i brevet.

De gir en rekke eksempler på en «fullstendig uholdbar» situasjon:

  • Politiet svarer som hovedregel ikke på skriftlige hendelser.

  • Det synes helt tilfeldig hvilke saker som gis prioritet, ofte avhengig av hvilke politijurister som slutter.

  • Kun de enkleste sakene, som trygdesvindel og rus, føres for retten.

At en sak ligger på vent betyr at etterforskningen ikke er ferdig, eller at den er ferdig uten at politiet har fattet en beslutning om påtale.

Ansatte i politidistriktet har flere ganger varslet om underbemanning og mangelfull etterforskning. I juni fortalte NRK at utslitte politijurister dumpet alvorlige saker på sjefens kontor.

Politimesteren beklager

Brevet fra advokatene er ikke det første varskuet politimester Jon Steven Hasseldal mottar. 7. september sendte Riksadvokaten et uvanlig skarpt brev der de slo fast: «Den beskrevne situasjon kan ganske enkelt ikke vedvare.»

Hasseldal har i dag svart Riksadvokaten med en lang redegjørelse om situasjonen i Øst politidistrikt. En krevende politireform er deler av forklaringen.

Politimester Jon Steven Hasseldal

Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt erkjenner at politireformen «har krevd mer av både ledelse og ansatte enn det har vært mulig å forutse.»

Foto: Willy Hage / NRK

Til NRK forteller han om nesten 50 tiltak for å redusere ventebunken.

– Vi bruker for lang tid. Jeg har full forståelse for at både fornærmede og siktede opplever dette som tungt og vanskelig. Det er problemer med å rekruttere riktig kompetanse innen etterforskning og påtale. Fortsatt står for mange stillinger ubesatte, sier han.

Ifølge politimesteren begynner tiltakene å fungere. Antall saker på vent er redusert med over 300 bare i september.

– De viktigste sakene vi vil prioritere er voldtekt og seksuelle overgrep av barn. Innen nyttår skal vi ikke ha noen slike saker som er eldre enn ett år. Dette vil vi prioriteres foran andre alvorlige saker som familievold, som dessverre må ligge litt lengre, sier han.