Advarer mot mye regn

Det er varslet stedvis over 20 mm på 3 timer, og totalt mellom 50 og 70 mm i Oslo og Akershus natt til onsdag. Det er fare for overvann i tettbygde strøk, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.