Advarer mot krepsepest

Fisket av edelkreps sparkes i gang på søndag, men arten er truet av krepsepest, ifølge Miljødirektoratet. De oppfordrer derfor alle som skal fiske etter den rødlistede krepsearten til å sette seg godt inn i hvilke restriksjoner som finnes for fisket.

Truet av krepsepest
Foto: Kaja Figenschou / NRK