«Vikingene» vil seile sin egen sjø

Foran et bilde av en robåt og vik i soloppgang drøftet fylkespolitikerne opprettelsen av Viken i forrige måned. Men nå krangler de om riket bør kappes i to.

Fylkestopper på podium

Med bilde av idyllisk vik i bakgrunnen møttes fylkestoppene i Viken i forrige måned. I midten fylkesordfører Anette Solli (H) fra Akershus. På hennes venstre side fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) fra Buskerud og kollega Ole Haabeth (Ap) fra Østfold på hennes høyre side.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

God morgen, vikinger!

Slik hilste Akershus fylkesordfører politikerne fra Buskerud, Østfold og Akershus på fellesmøte om Viken i oktober.

Men «vikingene» trekker ikke i samme retning. I en høring i Stortingets kommunalkomité foreslår utsendinger fra Østfold å bruke øksa på Viken, og dele den i en østre og en vestre del.

LO og Ap i Østfold

Viken blir for stor, mener Tore Leif Gundersen fra Fagforbundet i Østfold og Siv Henriette Jacobsen, som er fylkesvaraordfører i Østfold for Arbeiderpartiet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

I forslaget som frontes av Ap og LO i Østfold, blir østlige deler av Akershus (Follo og Romerike) sammen med Østfold ett fylke. På motsatt side av Oslo kan Buskerud slås sammen med Asker og Bærum.

Også en utsending fra regionrådet for Hallingdal i Buskerud gikk inn for denne løsningen i sitt innlegg til kommunalkomiteen.

Mer jevn størrelse

Begrunnelsen er blant annet at Viken med sine 1,2 millioner innbyggere vil bli så mye større enn de andre fylkene.

Delt i to vil den vestre delen få rundt 450.000 innbyggere, mens Østre Viken får rundt 750.000 innbyggere. Østre Viken vil også få like grenser som Borg bispedømme og Øst politidistrikt.

– Jeg synes det er et svært dårlig forslag, sier Anette Solli som er fylkesordfører i Akershus (H).

Anette Solli

Deling av Viken vil bety deling av Akershus, noe fylkestinget er imot, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er det minst fremtidsrettete forslaget av alle. Det innebærer en deling av Akershus, noe fylkestinget tidligere har sagt veldig tydelig nei til. Grunnen til det er at alt samarbeidet vi har med Oslo blir fragmentert.

Hun mener de ikke får ingen mulighet til å se hele dagens geografiske område (Akershus) opp mot Oslo når det gjelder gode kollektivløsninger, samferdselsutfordringer og arealplanlegging, sier hun.

KrF med nøkkelen

Rødgrønne partier på Stortinget med Ap og Sp i front ønsker å reversere Viken og flere andre tvangssammenslutninger på fylkes- og kommuneplan.

Høringen denne uka var en del av stortingsbehandlingen som skal munne ut i en innstilling fra kommunalkomiteen 30. november. Skal reversering skje må KrF opp i båten.

Torhild Bransdal

Forslaget om å dele Viken skal vurderes av KrFs stortingsgruppe, sier Torhild Bransdal som er partiets representant i kommunalkomiteen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Partiets medlem av kommunal og forvaltningskomiteen, Torhild Bransdal, sa til NRK tirsdag at hun tar med seg innspillene om Viken for å diskutere dem i partiets stortingsgruppe.

Skal diskutere avtale

Samtidig skal fylkespolitikerne i Akershus, Buskerud og Østfold denne måneden behandle forslag til hvordan de tre fylkene skal gjøre det, dersom tvangssammenslåingen fra 8. juni settes ut i livet. Hovedpunktene i forslaget er:

  • Skal ha navnet Viken
  • Skal ha 87 representanter
  • Administrasjonssentrum ved togstasjon i Akershus vest for Oslo. (Trolig Lysaker eller Sandvika i Bærum).
  • Østfold skal beholde 25 prosent av administrasjonen ved Nedre Glomma.
  • Parlamentarisme innføres.
  • Det skal være 34 plasser i fellesnemnda der Akershus får 16, Østfold 9 og Buskerud 9 plasser.