=Oslo blir månedsmagasin

Gatemagasinet får også nytt format.

=Oslo
Foto: =Oslo

Den nye versjonen av =Oslo kommer for salg 3. januar 2008, og i tillegg til å ha nytt utseende vil også bladet fra neste år komme ut én gang i måneden.

- Upraktisk format

Anlov P. Mathiesen

Erlik Oslos redaktør, Anlov P. Mathiesen.

Foto: unknown

Både selgere og ansatte er fornøyd med at magasinet nå kommer oftere. Ansvarlig redaktør i =Oslo, Anlov P. Mathiesen, forteller at endringen er noe selgerne har bedt om siden starten.

- Vi tror det kommer til å ha god effekt på salget til den enkelte selger og samtidig gir det bladet et ryddigere image. Det er en aldri så liten seier å endelig oppnå det vi har jobbet for i snart tre år, sier ansvarlig redaktør Anlov P. Mathiesen.

Bladet blir nå noen centimeter lavere, etter tilbakemeldinger fra både kjøpere og selgere om at bladet har vært upraktisk å ha med seg.

Fornyelse

I forbindelse med det nye formatet og månedsutgivelse har redaksjonen nå også sørget for å analysere profilen og jobbet med en redesign av bladet.

- Vi har jobbet bevisst med å beholde de beste elementene som magasinet er kjent for, som bildene, luften og renheten. Samtidig er det livsviktig for et magasin å fornye seg, så vi har foretatt en god del nye grep, sier Dimitri Koutsomytis, som er kreativ leder og designansvarlig i bladet.

=Oslo er et prosjekt der målet er å gi dårlig stilte mennesker mulighet til å selge blader i stedet for å tigge etter penger. Halvparten av pengene som tjenes går til selger.

Magasinet har tidligere vært i medias søkelys, etter en langvarig krangel mellom foreningen Erlik og grunnlegger Vibeke Omberg om hvem som skal lede magasinet.