– Økonomisk straff for overskjenking

Politiet bør ha mulighet til å stenge serveringssteder som skjenker allerede fulle gjester, det mener visepolitimester i Oslo, Roger Andresen.

Oslos visepolitimester Roger Andresen er oppgitt.

Visepolitimester i Oslo Roger Andresen, ønsker å straffe serveringssteder med økonomiske sanksjoner.

Foto: Leif Hatland / NRK

Andresen mener at en reaksjon som straffer skjenkesteder økonomisk, gir best effekt.

– Vi ser at de gangene vi stenger utesteder på natta på grunn av bråk og trafikkale problemer, så er de veldig flinke til å holde seg innenfor regelverket etterpå.

– Jeg mener vi trenger et lovverk som gjør at politiet også kan stenge serveringsstedet med en gang, og gi klekkelige bøter og forelegg, sier han.

Han er skuffet over at Arbeiderpartiet på stortinget ikke går inn for å kutte i skjenketiden.