NRK Meny
Normal

– Vi vil hjelpe kronprinsparet

Fortidsminneforeningen vil hjelpe kronprinsparet med å sette i stand de forfalne byggene Bråtan og Rødlåven på Skaugum. Det kan bli dugnad allerede til sommeren, hvis kronprinsparet vil.

Forfall ved Skaugum - Bråtan
Foto: Bård Nafstad / NRK

– I går sendte vi et brev til Slottet hvor vi tilbyr å hjelpe, sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim.

Fredag ble det kjent at fagfolk og Asker kommune reagerer på at kronprinsparet lar bygg på Skaugum forfalle.

Fortidsminneforeningen er en frivillig kulturminneorganisasjon og Dronning Sonja er foreningens høye beskytter. De har blant annet tidligere vært med på å redde Portveien 2. Nå vil de gi noe tilbake til kongefamilien for 171 år med kongelig beskytterskap siden 1945.

Tror bygningene kan reddes tross forfall

Ola Harald Fjeldheim

VIL BIDRA: Generalsektretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim er klar til å hjelpe.

Foto: Pressefoto / Fortidsminneforeningen

Foreningen kan hjelpe til med å vurdere den tekniske tilstanden og legge planer for hva som må gjøres for at det skal settes i stand. De har både fagfolk og håndverkere som bidrar gjennom programmet Kulturminner for alle.

Men de kan også hjelpe til med å sette byggene i stand med en slags dugnad. Foreningen arrangerer ofte kurs og så øver kursdeltakerne på det de har lært på bygninger som trenger å settes i stand.

– Vi kan for eksempel ha et kurs hvor folk lærer å lage maling og så maler vi Rødlåven som en del av kurset.

Fjeldheim mener man bør sette i gang nødtiltak som å tette tak så fort som mulig. Kurs og dugnad ser han for seg at kan bli arrangert allerede til sommeren.

– Folk er ofte ivrige på å være med fordi de vil bidra.

Foreningens samarbeidspartner Akershus bygningsvernsenter har allerede sett nærmere på bygningene.

– Forfallet begynner nå å komme ganske langt, men vi har god erfaring med å få dette til likevel.

Venter på brevet

Foreløpig er det usikkert om Slottet og kronprinsparet vil ta imot hjelpen.

– Når brevet kommer vil det bli forelagt kronprinsparet, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet. Utover det ønsker ikke Slottet å kommentere saken.