– Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer igjen

Oslo kommune må undersøke grundig hva som gikk galt da en kvinne sultet i hjel etter at hun ble sendt hjem fra et sykehjem i fjor, mener eldreombudet i Oslo.

Pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.

Pasientombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen, mener kommunen må gå grundig igjennom denne saken.

Foto: Lise Merete Olaussen

Denne uken ble det kjent at Oslo kommune har fått en bot på to millioner kroner for å ha gitt mangelfullt helse- og omsorgstilbud til en kvinne som døde av avmagring i sitt eget hjem.

Den demente kvinnen skal ha blitt sendt hjem fra Madsrudhjemmet i januar 2015. Hun mottok først hjelp fra hjemmesykepleien, men dette ble etter hvert avsluttet fordi kvinnen selv ønsket det.

På tross av flere bekymringsmeldinger om helsetilstanden til kvinnen, unnlot bydel Ullern å sette inn nok tiltak, står det i forelegget fra politiet.

Otto Borchgrevink

Otto Borchgrevink bor i Ullern bydel, og synes det er synd å høre om kvinnen som sultet i hjel.

Foto: Vegard Erstad / NRK

Noen faller utenfor

– Det er skrekkelig. Det kan ikke være slik at de hjelpeløse dør fordi ingen holder kontakt eller følger opp, sier Otto Borchgrevink.

Åse Ernestus

Åse Ernestus synes bydelen burde ha fulgt opp bedre enn de gjorde.

Foto: Vegard Erstad / NRK

– Her har det kanskje vært for dårlig informasjon mellom dem som skulle hjelpe henne. Og selv om hun sa at hun ikke ville ha hjelp, burde nok bydelen ha fulgt opp likevel, sier Åse Ernestus.

De to er brukere av seniorsenteret Stoppestedet, et samlested for flere eldre i bydelen. Her samles de eldre til blant annet trim, vafler og en prat.

– Men av og til faller noen utenfor, og da må de tas vare på av bydelen, sier Borchgrevink.

Det var Akersposten som først omtalte saken

Tror det finnes lignende saker

Pasientombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen, mener Oslo kommune bør undersøke saken grundig, for å lære av hva som gikk galt.

– Det er først og fremst en helt tragisk historie. Både for kvinnen det gjelder og hennes nærmeste. Men også bydel Ullern som ikke har fulgt sine tjenester slik de skulle, sier Kristensen.

Det var kvinnen selv som sa hun ikke lenger ville ha hjelp. Når det da senere kom bekymringsmeldinger, burde bydelen ha gjort mer enn å ringe kvinnen for å sjekke om hun hadde det bra.

Nå håper hun en gransking av saken kan føre til bedre samarbeid mellom ulike helseinstanser i kommunen.

– Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer igjen. Her bør Oslo kommune også sentralt se på hva som faktisk skjedde og hva som burde vært gjort annerledes i denne saken.

Hun tror det finnes lignende saker også i andre bydeler, selv om ikke alle får et like tragisk utfall.

Kvinnen, som var i 60-årene, døde høsten 2015. Det tok 16 dager fra kvinnen døde til hun ble funnet.

Fylkeslegen skal granske bydelen

Oslo kommune har sagt de er villige til å godta boten på to millioner kroner. Samtidig har Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettet tilsynssak mot bydel Ullern, opplyser fylkeslege Jan Petter Odden til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere saken før tilsynsrapporten er klar. Tilsynssaken ble opprettet i august 2016 og blir klar i løpet av året.