NRK Meny
Normal

– Vi kan ikke slå ned på narkotikasalg, det er politiets oppgave

Voldelige ungdomsgjenger og åpenlys narkotikavirksomhet gjør foreldre på Grünerløkka skole i Oslo bekymret for barnas trygghet. FAU etterlyser større innsats fra Oslo-politiet.

Birgitte Schjøtt Christensen

KRITISK: Leder for FAU ved Grünerløkka skole i Oslo, Birgitte Schjøtt Christensen, savner en større innsats fra politiet mot ungdomskriminalitet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Foreldrene til elever ved Grünerløkka skole har i lang tid vært bekymret for store ungdomsgjenger som henger rundt skolen både på dag- og kveldstid.

– Det er ungdommer med store atferdsproblemer. De kan slå hverandre med belter og kjepper og er veldig stygge i kjeften overfor voksne. En voksen har blitt spyttet i ansiktet, forteller Birgitte Schjøtt Christensen, leder for FAU ved barneskolen.

På grunn av atferden har FAU i over tre år organisert patruljering på dagtid i området rundt skolen for å trygge barna sine. Samtidig er de bekymret for ungdommene.

– De er her fra etter skoletid til seint på kvelden, så det er tydelig at det ikke er noen voksne som vet hvor de er eller bryr seg om hvor de er. Det kan være et tegn på sviktende omsorg på hjemmebane, sier FAU-lederen.

Foreldrene på Grünerløkka er blitt mer bekymret etter at en 14 år gammel gutt ble slått, sparket og ranet av opptil 15 unge gutter på Dælenenga mandag kveld. Christensen etterlyser større innsats fra politiet.

– Vi foreldre kan ikke slå ned på narkotikaomsetning, drive ransaking eller etterforskning, det er politiets oppgaver og det ansvaret må de ta, sier FAU-lederen.

Uenighet om forebyggende arbeid

Kåre Stølen

FOREBYGGER: Stasjonsjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon i Oslo sier politiet gjør det de kan for å bekjempe ungdomskriminalitet.

Foto: Gøril Furu / NRK

Stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, forsikrer at politiet legger mye ressurser i å forebygge og bekjempe kriminalitet blant ungdom.

– Det satser vi veldig mye på. Alle som bor i denne byen skal ha trygge oppvekstvilkår, trygge boforhold, og trygge skoleveier og -områder.

Stølens kollega, etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon, har derimot ikke det samme inntrykket av politiets satsing.

– Det er ikke mange nok som arbeider opp mot ungdommer i bydelene. Vi får ikke gjort det vi skal når det gjelder forebyggende arbeid, sier Langvik.

Stølen forteller at politiet i november startet et prosjekt i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka der de skal komme tidlig på banen for ungdom under 15 år. Tidligere har de gjennomført et liknende prosjekt blant unge på 15-18 år med gode resultater.

Raner fordi de kjeder seg

I 2013 var det en bølge av ran gjennomført av ungdom i Oslo. Forsker Evelyn Dyb ved by- og regionsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har skrevet en rapport om ransbølgen. Hun intervjuet blant annet flere unge som hadde begått ran.

 forsker ved NIBR, Evelyn Dyb.

FORSKET: Evelyn Dyb ved by- og regionsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøkte en ransbølge i 2013.

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

– Felles for de unge ranerne var at de hadde droppet ut av skolen, ikke jobbet, gjorde lite på fritiden og at mange misbrukte rusmidler, forteller Dyb.

En stor gruppe av ranerne levde under veldig dårlige kår. Flere hadde foreldre som var mye borte fordi de jobbet veldig mye. Majoriteten av ranerne kom fra Oslos østkant.

Når Dyb spurte ungdommene om motivene deres svarte noen at de gjorde det ut av kjedsomhet.

– Hvis man er i et miljø der terskelen for å ty til vold er lav og det foregår ulovligheter rundt deg, så kan kriminalitet være en akseptabel måte å få ut energi på, forteller Dyb.