NRK Meny
Normal

– Utlendingspolitiet bra for Tøyen

– Jeg ville vært veldig fornøyd hvis mange ferdig utdannede politifolk jobbet i mitt nærområde, sier Høyre-topp.

Politiets utlendingsenhets nye plassering på Tøyen

Politiets utlendingsenhets flytting til Økernveien 11-13 på Tøyen er bra, mener Høyres Øystein Sundelin.

Foto: Olav Juven / NRK

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, ønsker på ingen måte å hive seg på hylekoret etter at det i går ble kjent at Politiets utlendingsenhet og mottakssenteret for nyankomne asylsøkere flytter til Tøyen.

Høyres Øystein Sundelin

Høyres gruppeleder i Oslo, Øystein Sundelin, synes ikke man skal se på flere hundre politiarbeidsplasser som belastende.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Det føyer seg inn i en dobbeltkommunikasjon over lang tid der vi ønsker å være positive til innvandrere og flyktninger, men blir negative hver gang vi ser konsekvensene av politikken, sier Sundelin.

Registreres og transporteres

Politiets utlendingsenhet har vokst ut av lokalene i Christian Krohgs gate bak Oslo legevakt.

Derfor flytter 380 politiansatte, hvorav 160 utdannede politifolk, til Økernveien 11-13 på Tøyen i høst.

Med på lasset følger mottakssenteret, der nyankomne flyktninger og asylsøkere registrerer seg før de transporteres videre til Refstad transittmottak.

– I strid med Tøyen-avtalen

Både politikere og beboere på Tøyen var raskt ute og mente at etableringen er uforenlig med Tøyen-løftet og Tøyen-avtalen i Oslo bystyre. Målet der er å gi et belastet område et løft og bedre levekårene, bokvaliteten og tryggheten for beboerne på Tøyen.

Byråd Hallstein Bjercke (V), som koordinerer Tøyen-satsingen, skrev brev til politidirektøren der han ba om en forklaring.

– Vi vil ha en forklaring på hvordan de mener dette vil bidra til utviklingen av Tøyen-område, sa Bjercke til NRK.

Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn mener mottakssenteret ikke vil bidra positivt for bomiljøet på Tøyen.

- Tøyen har en stor opphopning av rusinstitusjoner og en stor andel kommunale boliger. Skal man få Tøyen til å bli et mer attraktivt sted, trenger man virksomhet som kan bidra positivt i så måte. Derfor vil der være feil å plassere Politiets utlendingsenhet på Tøyen, sa Rieber-Mohn.

Helge Renå i "Løft Tøyen", en sammenslutning av beboergrupperinger på Tøyen, ble også overrasket.

– Dette faller inn i et mønster hvor nok et sosialtiltak plasseres på Tøyen. Vi mener vi har nok slikt på Tøyen allerede. Vi må rette fokus mot positive tiltak som kan løfte befolkningen, sa Renå.

– Ikke belastende

Men Høyres gruppeleder i bystyret mener kritikerne inntar en "not in my backyard"-holdning.

– Den type dobbeltkommunikasjon har jeg ikke lyst til å være med på lenger, sier Øystein Sundelin.

Sundelin er innforstått med at kritikken også rammer partifelle og byrådsleder Stian Berger Røsland, som også har gitt utrykk for at Politiets utlendingsenhet bør plasseres et annet sted enn Tøyen.

– Jeg har en viss forståelse for at man på Tøyen er bekymret for å få veldig mye av sosiale tiltak og annet som oppleves som belastende.

– Men jeg synes ikke vi skal se på det som belastende. Jeg synes i hvert fall ikke vi skal se på flere hundre politiarbeidsplasser som belastende for et område, sier Sundelin.

– Vil dette gjøre Tøyen tryggere?


– Ja, det vil jeg tro. Jeg ville vært veldig fornøyd hvis mange ferdig utdannede politifolk jobbet i mitt nærområde. Det tror jeg de på Tøyen vil oppleve når Politiets utlendingsenhet har flyttet dit, avslutter Sundelin.

Politiets utlendingsenhet flyttes til Økernveien 11-13 på Tøyen

Beboere på Tøyen mener etableringen av Politiets utlendingsenhet i Økernveien er uforenlig med Tøyen-løftet i Oslo bystyre.

Foto: Olav Juven / NRK