– Urettferdig at noen slipper unna

På sikt skal hele Norge sortere ut matavfall og plast når de kaster søppel, både hjemme og på jobb. I mellomtiden bør Oslo gå foran med et godt eksempel, mener Høyre.

Nicolai Øyen Langfeldt kildesortering

KILDESORTERER: Oslo kommune bør gå foran med et godt eksempel i påvente av et nasjonalt pålegg om kildesortering, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H). Høyres bystyregruppe sorterer ut matavfall og plast fordi rådhuset er miljøsertifisert.

Foto: Olav Juven / NRK

Partiet fremmer forslag i bystyret om at kildesortering blir obligatorisk for all kommunal virksomhet, slik som skoler, barnehager, sykehjem og kommunale kontorbygg.

Private husholdninger i Oslo er allerede pålagt å sortere matavfall i grønn pose, plast i blå, restavfall i vanlig pose og papir i egen beholder.

– Urettferdig

– Det er litt urettferdig at vi som bor i byen blir «tvunget» til å kildesortere, mens det er et annet regelverk for kommunal virksomhet, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H).

– Alle burde være med på den dugnaden. Det er veldig viktig å kildesortere. En buss kan kjøre 150 meter på én pose matavfall, sier Langfeldt med henvisning til at Ruter har kjørt busser på biogass fra matavfall siden 2013.

Søppel

GRØNNE OG BLÅ POSER: Matavfall, plastavfall og restavfall blir skilt fra hverandre i sorteringsanlegget på Klemetsrud.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Pålegg siden 2003

– Alle kommunale virksomheter er faktisk pålagt å kildesortere i dag, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Dette er et indirekte pålegg som har ligget der siden Oslo kommune innførte såkalt miljøledelse i 2003, som blant annet innebærer miljøsertifisering.

14 år senere er det fortsatt mange som ikke følger pålegget. Hvor mange fins det ingen oversikt over. Ifølge miljøbyråden er 43 prosent av kommunens virksomheter miljøsertifisert, og de kildesorterer i hvert fall.

– Vi ser at det muligens er en del problemer knyttet til det å få kildesortert. Det er et komplisert regelverk, og virksomhetene er ulike. Noen er større, og noen er mindre.

– Derfor ser vi nå på mulighetene for å gjøre det enklere for alle å være med, sier Lan Marie Berg.

Lan Marie Nguyen Berg og kildesortering

KILDESORTERER: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er enig i at hele Oslo kommune bør gå foran som et godt eksempel. Også hun kildesorterer på jobb fordi rådhuset er miljøsertifisert.

Foto: OLAV JUVEN / NRK

Næringsavfall

En av utfordringene er at kommune-søppelet er definert som næringsavfall. Det er et stort kommersielt marked der kommunene selv ikke uten videre kan stå for innsamlingen og der en fort kan komme i konflikt med konkurransereglene.

En ny statlig avfallsforskrift er imidlertid på trappene der alle norske husholdninger skal kildesortere matavfall og utvalgte typer plast. Her er det i dag store forskjeller fra kommune til kommune.

Krav

Solberg og Helgesen på strandryddedagen.

NASJONALE KRAV: Vidar Helgesen (H) sier at mer kildesortering må til for å oppfylle EU-krav om 50 % materialgjenvinning innen 2020. Her under strandryddedagen på Langåra utenfor Sandvika i vår.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Alle norske kommuner vil i så fall bli pålagt et krav om utsortering og materialgjenvinning. Det er viktig å utnytte ressursene i avfallet best mulig før det brukes til energi eller deponeres.

– Sortering av matavfall vil også bidra til økt produksjon av biogass, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Han sier at næringsliv og offentlig virksomhet som genererer avfall som ligner på husholdningsavfall skal omfattes av kravet.

Miljødirektoratet anslår at tiltakene vil gi en utslippsreduksjon på ca. 340.000 CO₂ globalt og 183.000 tonn CO₂ nasjonalt i 2030. Det siste tilsvarer utslippene fra ca. 150.000 nye personbiler i ett år.