NRK Meny
Normal

– Togrevolusjon

STATSBUDSJETT 2014: Regjeringen vil investere nær én milliard kroner i Oslo og Akershus i 2014 for å forberede "den store togrevolusjonen".

Høvik vendespor og hensetting

Mandag formiddag arbeides det med å bygge snuplass og parkeringsplass for tog på Høvik. En forutsetning for å kunne sette i gang den store ruteendringen, er å få flere steder å parkere tog.

Foto: Pernille Dvergedal / NRK

Det som er kalt "den store togrevolusjonen" går offisielt under det langt mer prosaiske navnet "NSBs nye grunnrutemodell" og skal gi togpendlerne på Østlandet en bedre og mer forutsigbar hverdag fra desember 2014.

– Det blir mer kapasitet, økt punktlighet og bedre frekvens. Vi regner med å kunne frakte 15 prosent flere passasjerer enn i 2012, og på enkelte strekninger blir kapasitetsøkningen enda høyere, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB Persontog.

Tog til Oslo hvert tiende minutt

– Fra de sju største stasjonene på Østlandet vil det gå tog til Oslo hvert tiende minutt gjennom hele driftsdøgnet. Det er for å forberede den store ruteendringen i desember 2014 NSB har kjøpt inn 66 nye Flirt-tog, sier Myhre.
Utsatt til 2014

Revolusjonen" skulle ha skjedd i 2012. Den store ruteendringen på Østlandet ble imidlertid utsatt til desember 2014 fordi det måtte investeres mye mer i ny skinnegang enn man først trodde.

Skal bruke 1 milliard kroner

Mye er gjort allerede, og neste år skal Jernbaneverket bruke nær én milliard kroner på tiltak som har direkte tilknytning til den nye såkalte grunnrutemodellen, ifølge forslaget til statsbudsjett. Fellesnevneren er flere steder å parkere tog.

  • 142 millioner kroner til Eidsvoll (Hovedbanen og Dovrebanen): Hensettings- og vendespor fase 1 og 2.
  • 143 millioner kroner til Lillestrøm hensetting (Hovedbanen og Kongsvingerbanen)
  • 297 millioner kroner til Høvik vendespor og hensetting
  • 126 millioner kroner til ombygging av sikringsanlegg på Gardermobanen
  • 55 millioner kroner til undergang ved Stabekk stasjon
  • 32 millioner kroner til Oslo S - Lysaker - tiltak for økt kapasitet
  • 129 millioner kroner til Ski stasjon hensitting
  • 39 millioner kroner til Lodalen hensetting