NRK Meny
Normal

– Spøkelsesbygget kommer til liv

Etter fire års ventetid er Høgskolen i Oslo svært fornøyd med at Regjeringen foreslår 20 millioner kroner i startbevilgning for det såkalte Patologibygget.

Høgskolen i Oslo
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

– Vi har ventet på denne startbevilgningen i fire år, og en krise i forhold til framtidas sykepleierutdanning kan nå unngås. Også bachelorstudiet i drama og teaterkommunikasjon kan se fram til gode undervisningslokaler når det nye bygget står ferdig om fire år. Nybygget vil bety et stort løft for arbeids- og studiemiljøet for hele Høgskolen i Oslo, sier en glad rektor Sissel Østberg.

– Endelig skal spøkelsesbygget få livet tilbake, og går alt etter planen vil det om fire år være fylt av studenter.

– Dette er kronen på verket i det målrettede arbeidet som særlig høgskoledirektøren og hans stab har jobbet for i mange år, sier Østberg.

Champagnen sprettes

Høgskoledirektør Åsulv Frøysnes har i mange år jobbet for denne bevilgningen, og spretter champagnen i ettermiddag for å feire at pengene endelig er på plass.

– Patologibygget ble i år 2000 valgt som det sentrale utdanningsstedet for å samle sykepleierutdanningen i Oslo. I 2002 kom den første bevilgningen med 10 millioner kroner til prosjektering. På grunn av konjunktursituasjonen i byggebransjen har vi ventet lenge på startbevilgningen. Det er svært gledelig at den nå endelig kommer, sier Frøysnes.

– Dette er en gledelig nyhet for alle studenter ved høgskolen og viser at Regjeringen verdsetter økt kvalitet i norsk, høyere utdanning, utbryter leder for Studentparlamentet på HiO, Anna Wergeland.

Studentboliger og studieplasser

1000 nye studentboliger er et positivt løft, selv om det langt fra er tilstrekkelig nivå for å bedre boligsituasjonen for studentene.

Høgskolen viser til det særlige store behovet for studentboliger i Oslo og den lave andelen av studenter som her får plass i samskipnadenes boliger.

– Ved studiestart sto 12.000 studenter i boligkø, 6000 av disse i Oslo.

- Jeg ser det derfor som naturlig at brorparten av disse boligene kommer Oslos studenter til gode, sier Anna Wergeland.

Flere førskolelærere

– Høgskolen registrerer med tilfredshet de 150 nye studieplassene i førskolelærerutdanning som foreslås opprettet, og regner med at en rimelig andel av disse vil bli tildelt HiO for å dekke de store behovene for førskolelærere i Oslo og Akershus, sier rektor Sissel Østberg.