– Sparing truer Oslo-sykehusene

Innsparingene ved Oslo-sykehusene setter sykehussammenslåingen i fare. Det mener ansattrepresentantene i styret til Oslo Universitetssykehus.

Operasjon (Illustrasjonsfoto)

Operasjon, illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.no

I dag avgjør styret i Oslo Universitetsykehus om de skal gjennomføre ledelsens spareplan.

Sykehuset må spare 500 millioner kroner i år, halvparten skal spares på driftbudsjettet - resten spares ved å utsette investeringer.

Samtidig er Oslo Universitetssykehus inne i en stor omstillings- og sammenslåingsprosess.

– Omstilling koster penger vi ikke har

Ansattrepresentant i styret til Oslo Universitetssykehus, Bjørn Wølstad-Knudsen, mener denne prosessen vanskeliggjøres av innsparingspresset.

– Innsparingene ved Oslo-sykehusene setter sykehusfusjonen i fare. All flytting og omlegging koster selvsagt penger. De midlene har vi ikke. Når de midlene ikke er der, så får vi ikke gjort smarte, gode logistiske endringer, sier Wølstad-Knudsen.

Administrerende direktør Siri Hatlen har tidligere uttalt at innsparingene vil gå utover pasientsikkerheten.

Færre pasienter reduserer inntektene

Innsparingskravet kom blant annet som følger av at 160.000 innbyggere i Oslo ble overført til Akershus universitetssykehus. Dermed forsvant inntekter på 1,8 milliarder kroner ut av Oslo.

Oslo Universitetssykehus må fortsatt ha beredskap for disse pasientene i en overgangsfase.

Når sykehuset har fått færre pasienter, samtidig som for få ansatte har ønsket å flytte over til Ahus, har det blitt opphopning av for mange ansatte ved Oslo Universitetssykehus, noe som bidrar til å gjøre det vanskelig å spare nok penger.