Rettsmedisineren kan ikke gi svar på hvordan Sigrid døde

OSLO TINGRETT (NRK:no): Kriminaltekniske undersøkelser tyder på at kroppen til Sigrid Giskegjerde Schjetne kan ha blitt kastet ned skråningen der hun ble funnet død. Dødsårsaken er derimot fortsatt helt uviss.

Drapet på Sigrid

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) ble funnet død 3. september i fjor. Krimtekniske undersøkelser viser at hun kan ha blitt dyttet utfor skrenten.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Den fjerde dagen av rettssaken etter drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) har i sin helhet blitt viet kriminaltekniske undersøkelser. Etter en gjennomgang av blodfunn i campingvognen til den tiltalte 38-åringen. I denne gjennomgangen sa politioverbetjent Arvid Bjelkåsen at Sigrid har blitt utsatt for stump vold.

Ifølge rettsmedisiner Per Hoff Olsen, som vitnet etter Bjelkåsen, er imidlertid ikke den stumpe volden grunnen til at Sigrid døde. Både obduksjonen og undersøkelsene fra overlegen konkluderer med at dødsårsaken er helt uviss.

– Det er ikke påvist noen dødsårsak, sier rettsmedisineren i retten.

– Stump vold mot hodet er ikke dødsårsak her?, spurte aktor Nina Prebe.

– Nei, det er det ikke. Hvis stump vold mot hodet skulle være dødsårsak ville det komme bruddskader av en annen type, svarer Hoff Olsen.

Både aktor Nina Prebe og forsvarer John Christian Elden stilte flere oppfølgingsspørsmål rundt hva jenta kan ha blitt utsatt for. Rettsmedisineren holdt hele veien årsaken til at Sigrid Giskegjerde Schjetne døde helt åpen.

  • Les fyldig referat fra rettsdagen her.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Statsavokat Prebe og Hoff

Rettsmedisiner Per Hoff Olsen (t.v.) forklarte seg i retten torsdag. Her sammen med statsadvokat Nina Prebe.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Ikke avgjørende

I tiltalen mot sunnmøringen heter det at Sigrid ble drept ved bruk av vold, på en måte som «ikke har latt seg fastslå nærmere». Statsadvokat Nina Prebe sier til NRK at man gjennom hele etterforskningen har forsøkt å finne tydeligere svar, uten å lykkes.

– Slik jeg ser det, er det ingen konflikt mellom det som har blitt forklart i retten i dag. Slik aktoratet ser det, er dette heller ikke noe som er avgjørende for straffesaken, sier Prebe.

– Har dagen i dag gitt noen svar når det gjelder hendelsesforløp?

– Alt det som har blitt forklart er med på å opplyse retten. Når det gjelder hvordan vi vurderer bevisene, kommer vil til dette i avslutningsprosedyren, sier Prebe, og legger til:

– Dagen i dag har vært som forventet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Jobbet gjennom natten

Etter pausen begynte politioverbetjent Ole Morten Størseth sin forklaring om stedet Sigrid ble funnet 3. september.

I retten viste Størseth frem flere bilder krimteknikerne tok da de kom til funnstedet, et skogholt ved Tømteveien på Kolbotn, klokken 22.00 samme dag som Sigrid ble funnet. Han fortalte videre at det krimtekniske arbeidet pågikk gjennom hele natten.

Størseth forklarte torsdag at den unge jenta ble funnet i en skråning nedenfor et verksted i Tømteveien.

Det er tidligere kjent at den tiltalte 38-åringen har vært ved dette verkstedet flere ganger, blant annet for «mekke» på biler av merket Citroën. Verkstedet eies av en tidligere medsiktede 65-åring.

– Praktisk mulig å løfte

Størseth, som er tilknyttet Follo politidistrikt, forklarte torsdag at Sigrid ble funnet avkledd, pakket inn i blant annet deler av et telt, laken og en dyne. Kroppen var surret inn med lastestropper og høyttalerledninger. Politiets kriminalteknikere mener liket var forsøkt skjult med en vintermatte, kvister og blader.

Sammen med kroppen ble det også funnet et hydraulikkrør man har påvist stammer fra en bil av typen Citroën. 17 rør av samme type, men med en annen lengde, ble funnet inne på verkstedet like over skråningen.

Størseth forklarte at pakken med den døde kroppen ble funnet om lag 170 meter fra en nærliggende, døgnbemannet Shell-stasjon. Funnstedet ligger i overkant av ti meter nedenfor verkstedet, ned en skråning.

– Hele pakken veide 77 kilo, og er praktisk mulig å løfte. Men det er langt å bære fra Shell, som er døgnåpen. Man får heller ikke plass til den oppi en ryggsekk, og den er ikke spesielt skitten på undersiden, sier Størseth.

– Trillet utfor

Størseth forklarte at det finnes en grussti fra verkstedet ned til funnstedet, men sier denne var glatt og bratt.

– Vi mener det er mest trolig at hun har blitt dumpet ned utfor skrenten. Hun hadde imidlertid ikke blitt liggende der, men har antagelig blitt flyttet på i ettertid, sier Størseth.

Det er tidligere kjent Sigrid hadde bruddskader som kan ha oppstått etter døden da hun ble funnet. Krimteknikeren sier disse kan ha oppstått fordi liket ble dyttet utfor skrenten. Denne teorien ble styrket av rettsmedisinerens forklaring.

– Det er ingen av de bruddene som er påvist som er av slik karakter som tyder på at de er påført før døden, sier Hoff.

– De påviste bruddskadene kan meget vel passe med at den døde kan ha blitt sluppet utfor den skrenten, la han senere til.

Personlige eiendeler

Undersøkelser teltet liket ble pakket inn i, sammenholdt med det at det ikke ble funnet verken løv eller jord inne i innpakningen, gjør at politiet mener det har blitt pakket inn et annet sted.

Størseth forklarte også at politiet fant noen av Sigrids personlige eiendeler på funnstedet. Blant disse var en nøkkel, som ble funnet om lag fem meter fra liket.

Senere undersøkelser viste at dette var en husnøkkel som tilhørte Sigrid Giskegjerde Schjetne. Det ble også funnet en øredobb og en hårstrikk.

Krimteknikeren sier at det ikke var noe på funnstedet som gjorde at man kunne konkludere med hvor lenge liket hadde ligget på stedet.

Krimteknikeren sier også at det luktet salmiakk da liket ble funnet, men at prøver gjort ikke ga noe endelig svar når det gjaldt bruk av dette. De krimtekniske undersøkelsene har ifølge Størseth ikke gitt noen konkrete holdepunkter for si at salmiakk ble brukt for å skjule liket.

Størseth forklarte også at det ikke ble gjort noen DNA-funn på selve funnstedet.

Telt-funn i Passat

Krimteknikeren forklarte også at teltet Sigrid var pakket inn i, var av et merke som gikk ut av produksjon for 40 år siden. Politiet har funnet en pakke med teltstenger av samme merke på låven på Bryn.

Krimtekniker Størseth forklarte også at det har blitt gjort en tekstilsammenligning av teltet, med fiber gjort i en Volkswagen Passat. Denne bilen har tidligere blitt omtalt, og Størseth gikk langt i å antyde at det er denne bilen som har blitt brukt til å frakte Sigrid etter at hun døde.

– På bakgrunn av disse funnene mener vi Passaten kan ha blitt brukt
til å frakte liket ut til Tømteveien, sier Størseth.

Bilen eies en tredjepart, men har vært disponert av tiltalte på et tidspunkt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

John Christian Elden

Forsvarer John Christian Elden mener den fjerde dagen i Sigrid-rettssaken har vært interessant.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Får se hvor dette bærer

38-åringens forsvarer John Christian Elden, mener det har kommet frem flere ting av betydning i retten torsdag.

– Det første er at politiets spesialister sier at man ikke kan fastslå eller legge til grunn at Sigrid var i live da hun var inne i campingvognen. Det andre er at rettsmedisineren sier at man ikke kan påvise at hun er drept, sier Elden.

Under sin forklaring sa rettsmedisiner Hoff også at det ikke var alvorlige skader etter tegn til en påkjørsel på liket da det ble funnet.

– I den innledende fasen av saken var det en rød bil som var etterlyst som man ikke har hørt noe mer om i ettertid, fordi politiet da konsentrerte seg om bilen til vår klient, sier Elden, og viser til en grønn Citroën.

– Nå har rettsmedisineren gitt uttrykk for at den bilen ikke nødvendigvis har noe å gjøre med saken i det hele tatt, så får vi se hvor dette bærer.