Normal

– Sammenslåingen er en god løsning

Politimesteren på Romerike er positiv til den nye politireformen. Tirsdag kveld ble det klart at antall politidistrikt kuttes fra 27 til 12. Det byr på store endringer for politidistriktene Follo, Romerike og Asker og Bærum.

Politimester på Romerike, Bjørn Vandvik

POSITIV: Politimesteren på Romerike, Bjørn Vandvik, mener politi-Norge har godt av en gjennomgang av hvordan de er organisert.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den nye politireformen innebærer at Follo- og Romerike politidistrikt blir slått sammen til «politidistrikt Øst» sammen med Østfold.

– Jeg synes det er en god løsning at vi kommer sammen med disse distriktene, som vi har mye til felles med. Det er bra å få en gjennomgang av hvordan vi er organisert, sier Bjørn Vandvik, politimester på Romerike.

Asker- og Bærum politidistrikt blir slått sammen med fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud og blir til «politidistrikt Sør-Øst». Oslo politidistrikt blir ikke berørt av sammenslåingen.

Fjerner operasjonssentraler

Romerike har i dag ni lensmannskontor og to politistasjoner. Vandvik tror at noen av disse blir slått sammen til større enheter.

– Målet med reformen er jo å få et bedre nærpoliti og et bedre tilbud til folk på Romerike. Svakheten må være usikkerheten rundt om vi får det til slik vi skal. Noen av de ansatte vil kanskje oppleve at de må flytte på seg og endre arbeidsoppgaver, så må ta vare på de ansatte framover også, sier Vandvik.

Politimesteren i Follo, Arne Jørgen Olafsen

Politimesteren i Follo, Arne Jørgen Olafsen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Politimesteren i Follo forteller at han er innstilt på å bidra til en god og effektiv prosess.

– Det er behov for at politidistriktene blir større og sterkere, at spesialfunksjoner kan være tilgjengelig døgnet rundt og generelt høyere beredskap. Den store utfordringen at det vil koste en del, sier Arne Jørgen Olafsen.

Han tror det kommer å bli én operasjonssentral og at dagens tre operasjonssentraler blir lagt ned. Olafsen tror også at en del spesialfunksjoner blir organisert annerledes enn i dag.

– Effektiv polititjeneste

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Fordelene er at vi får en stor, robust operasjonssentral som er i stand til å håndtere store hendelser. Så håper vi at publikum ikke opplever et politi som fjerner seg fra folk, sier politimesteren i Asker og Bærum, Terje Nybøe.

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er positiv til at Oslo politidistrikt ikke blir berørt av omleggingen.

– Vi tar til etterretning at avtalen som ble presenter i kveld ikke fører til endringer av distriktsgrensene her i Oslo. Vårt mål er uansett å stadig forbedre og gi en god og effektiv polititjeneste for vårt publikum i Oslo, sier i han til NRK.