– Russelåtene går imot likestillingen

På kvinnedagen spurte vi fire russe-jenter om hva de tenker om likestilling, hvordan det er i Norge i dag, og om de mener årets russelåter er diskriminerende mot kvinner?

Russe-jenter ved Hartvig Nissens skole

RUSSE-JENTER: Katharina Moneta, Sicilia Jamne, Saada Suliman og Helene Ecklo Brevik er alle elever ved Hartvig Nissens skole og avgangselever i år.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Kvinnedagen ble for første gang markert i Norge i 1915. Siden 1977 har den internasjonale kvinnedagen vært en egen FN-dag.

Likevel er det i 2017 fortsatt sånn at menn tjener mer en kvinner, både i private og offentlige selskaper.

De siste ukene har den bergenske russelåten «Playboy 2017» skapt debatt fordi den omtaler sex med en 13-åring. Også i fjor vakte flere russelåter oppsikt, og ble beskyldt for å glorifisere voldtekt og å være kvinnediskriminerende.

Så hva syns årets russe-jenter ved Hartvig Nissens skole om alle disse teamene?

Likestilling er at alle er like viktige

Helene Ecklo Brevik mener likestilling handler om at alle mennesker er like viktig og alle fortjener å bli respektert uavhengig av kjønn, alder eller hvor man er fra.

– Jeg har selv blitt diskriminert og kjenner flere som har det. Det trenger ikke bare være på bakgrunn av at jeg er kvinne. Norge er et likestilt land, men det er fortsatt mye diskriminering her, sier hun.

.

Menn og kvinner er ulike

Saada Suliman mener likestilling ikke nødvendigvis handler om at alt må være likt mellom mann og kvinne fordi vi er ulike, men at alle skal ha like muligheter.

Ikke likestilling i dag

Sicilia Jamne mener likestilling er like rettigheter og likt utgangspunkt for begge kjønn og alle type mennesker i verden. Men sånn er det ikke i dag, mener hun.

.

Det er ganske greit å være menneske i Norge

Katharina Moneta mener likestillingen har kommet langt i Norge, men at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder sosiale forskjeller mellom kjønnene.

– Det er flere stereotypiske ting som er knyttet opp til det å være kvinne eller mann, så der er vi nok ikke helt på topp, sier hun.

.