– Rødvin er den nye kaffen

Mange bytter ut den tradisjonelle kaffekoppen med et glass vin når de møter venner.

Kvinner med vin

Damer drikker oftere vin i sosiale sammenhenger enn før.

Foto: ssuaphoto / colourbox.com

Tidligere møttes folk gjerne over en kaffe. I 2013 er kaffebønnene erstattet av tråkkede druer, forteller Edle Ravndal som er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Edle Ravndal

Professor og rusforsker Edle Ravndal sier vin har tatt over for kaffe i mange sammenhenger.

Foto: Universitetet i Oslo

– Det er blitt veldig vanlig for oss. Nå omgås vi vin på samme måte som man før tok en kaffe, sier hun.

Damer drikker mer

Det er med på å gjøre at kvinner drikker dobbelt så mye som før, selv om de fortsatt ligger langt bak mennenes drikkevaner.

På 1980-tallet drakk kvinner bare en fjerdedel så mye som menn. I dag drikker damer halvparten så mye som menn.

– Dette er minimumstall, for det er snakk om selvrapportert alkoholbruk, og vi regner med en del underrapportering, forteller Ravndal.

– Ja, takk begge deler
Gørill Ervik og Cecilie Neeb Grønås

Gørill Ervik og Cecilie Neeb Grønås forteller at de nyter både vin og kaffe.

Foto: Juliet Landrø / NRK

Venninnene Gøril Ervik og Cecilie Neeb Grønås innrømmer gjerne at de kan ta et glass vin sammen når de møtes.

– Men det kommer veldig an på tidspunktet da. Det sitter langt inne å begynne med rødvin midt på dagen, sier Ervik.

– Hvis vi ikke er på jentetur da, da kan vi godt gjøre det, sier hun.

De mener kaffen fortsatt har sin plass, men at det også har blitt mer naturlig å ta ett glass vin for kosens skyld.

–Da blir det gjerne med det ene glasset, og så kan vi drikke kaffe etterpå, sier Neeb Grønås.

Pappvinsalget er doblet

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan

Anne-Karin Kolstad og Actis ønsker å forby 3-literskartongene med vin for å få ned nordmenns alkoholforbruk.

Foto: Actis

Stadig flere kjøper også kartonger med vin, og det er med på å øke forbruket, mener generalsekretær Anne-Karin Kolstad i rusfeltets samarbeidsorgan Actis.

– Man ser ikke hva man drikker, så det er lettere å drikke mer. Mange tar et glass når de kommer hjem fra jobben og et nytt mens de lager mat, sier Kolstad til Vårt Land.

I perioden mellom 2000–2012 steg salget av pappvin fra 13,5 millioner liter til 35,5 millioner liter i Norge, viser tall fra Vinmonopolet.

Menn sliter mest med alkohol

Selv om pappvinen visstnok bidrar til at damer drikker mer, mener Ravndal at det er uforholdsmessig stor oppmerksomhet rundt kvinners alkoholvaner i forhold til menn sine.

For menn drikker også mye mer enn før. Bare mellom 1999 og 2004 økte alkoholforbruket med 1,6 liter ren alkohol i året for kvinner, mens menn drakk 2 liter mer per år.

Hvis man regner alkohol som man smugler, får i gave eller kjøper i utlandet regner forskerne med at nordmenn i gjennomsnitt drikker 8 liter ren alkohol per år.

Antall liter ren alkohol i året

Antall liter ren alkhol i året

 

Kvinner

Menn

15-24 år

4,5

7,9

25-39 år

2,8

5,6

40-49 år

2,4

6,2

60+ år

1,2

2,6

Likestilling fører til at menn drikker mindre.

Til tross for dette viser undersøkelser at menn drikker mindre i perioden hvor de har små barn.

– Dette vet vi fra norske data, og menn er mer likestilte i Norge enn i Sør-Europa. Så det kan nok ha en sammenheng med at alkohol og våkenetter henger dårlig sammen, sier Ravndal.