– Plassmangel er ikke problemet i Oslo

Byrådet legger Gjersrud-Stensrud-utbyggingen på is og peker ut Hovinbyen som det nye store satsingsområdet i Oslo.

Vollebekk blir en del av den nye Hovinbyen

HOVINBYEN: Vollebekk blir en del av den nye Hovinbyen i Oslo. Det skal satses for fullt på den såkalte Hovinbyen, der grepet er å forvandle store områder fra Ensjø i sør til nedre del av Groruddalen i nord.

Foto: Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten i Oslo

– Det er ikke plassmangel som er det største hinderet for at Oslo skal bygge nok boliger på lang sikt, men mangel på gode kollektivløsninger, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen fra Høyre.

Det totale boligpotensialet i Oslo uten å røre marka er på nesten 150.000 boliger. I kommuneplanen for perioden fram til 2030 er det reelle potensialet anslått til mellom 100 og 120.000 boenheter.

Differansen skyldes at flere nye boligområder krever dyre samferdselsløsninger som det ikke er realistisk å få på plass på lang tid.

Kroneksemplet er det siste jomfruelige utbyggingsområdet i Oslo, Gjersrud-Stensrud på grensa til Ski. Her har det i lang tid vært planlagt en bydel med inntil 10.000 boliger, nytt bydelssentrum og massiv blokkbebyggelse.

Men inntil T-banen er forlenget fra Mortensrud, vil det kun bli snakk om småhusutbygging i begrensede områder langs Enebakkveien.

– Skal man ha en stor utbygging så ligger en utvikling av dette området langt frem i tid. Det er på grunn av behovet for skinnegående kollektivtrafikk, sier Folke Fredriksen til NRK.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen fra Høyre vil satse på Hovinbyen.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Han tror ikke Gjersrud-Stensrud kommer til å bli det tungt utbygde leilighet- og blokkområdet som har vært planlagt.

Satser på Hovinbyen

Andre områder der en større boligutbygging er avhengig av ny, kostbar infrastruktur er den såkalte Vestkorridoren mellom Skøyen og Lysaker, som vil kreve lokk over E18, og dalbunnen i Groruddalen fra Alnabru og nordover.

Her trengs det i så fall en ny, tredje t-banelinje mellom Grorudbanen og Furusetbanen, ifølge planen.

I stedet skal det satses for fullt på den såkalte Hovinbyen, der grepet er å forvandle store områder fra Ensjø i sør til nedre del av Groruddalen i nord.

Folke Fredriken mener at Oslo indre by dermed kan vokse nordover fra Kampen og inn i Groruddalen, med Økern som et naturlig bysentrum.

– Her er kollektivtilbudet bra. I tillegg er det store områder som i dag er nærings- og industritomter som kan omdannes til boligtomter. Dette kan vi få til uten at vi trenger å rive en eneste bolig. Med andre ord er potensialet her enormt.